Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_kontrola_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_kontrola_ip' is marked as crashed and should be repaired Železničná stanica Košice prejde obnovou
 Infoblok
IP adresa: 44.201.68.86
Dátum: 03. 10. 2022
Čas: 00:54
Meniny má: Stela
Zajtra: František
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 1718
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 1486
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1793
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1572
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1994
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1679
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 1832
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1855
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1674
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 1764
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
E - K

Železničná stanica Košice prejde obnovou

Železničná stanica Košice prejde obnovou
Koncom minuloročných letných prázdnin sme si s Norom dohodli stretnutie na košickej stanici. Chceli sme zadokumentovať jej súčasnú podobu. Už dlhší čas sa totiž pripravuje rekonštrukcia železničnej stanice v Košiciach, konkrétne sa obnova týka výpravnej budovy. Ako to na Slovensku býva už zvykom, aj táto rekonštrukcia mešká, ale podľa najnovších informácií by sa mala konečne začať už v tomto štvrťroku. Pozrime sa teda spoločne do Košíc na stanicu.


Železnica prvýkrát do Košíc prišla v roku 1860. Konkrétne dňa 14. augusta 1860 bol do prevádzky daný úsek trate Tiskej železnice Miskolc – Hidasnémeti – Košice (maď. Kassa) a železnica spojila Košice s Budapešťou. V tom období bola vybudovaná tiež pôvodná výpravná budova, ktorá mala architektonické prvky vychádzajúce z romantického, pseudogotického slohu. Výpravná budova patrila medzi architektonické skvosty na našich železniciach a slúžila až do svojho zániku v roku 1973. 
 
Pôvodná výpravná budova (zdroj: 2.)
Stanica Košice (old)
  
Rozvoj mesta Košice po druhej svetovej vojne vyvolal potrebu vybudovať novú železničnú stanicu. Výstavba novej stanice prebiehala v rokoch 1967 až 1973. Okrem koľajiska a nástupísk bola postavená aj nová staničná budova. Vhodným spôsobom bolo skĺbené prednádražie so železničnou stanicou. Staničnú budovu tvoria dva objekty, ktoré sú mierne vzdialené od seba, a preto architektonicky pôsobia samostatne. Rozlohou veľká dvojpodlažná priestranná hala určená pre vybavovanie cestujúcej verejnosti bola situovaná pozdĺžne koľajiska. Povedľa haly bola kolmo na koľajisko postavená druhá, výšková  budova (deväť poschodí) určená pre služobné potreby železníc, v ktorej sú kancelárie, prevádzkové miestnosti, ale tiež nocľahárne a služobné byty železničiarov. Administratívna budova je v strohom štýle, na rozdiel od haly pôsobí jednoduchým dojmom.
 
Situácia (zdroj 1.)
(1 –hala, 2 – dopravná časť, 3 – prednádražie)
Stanica Košice 
 
Vybavovacia hala má dve poschodia. Tvorí ju monolit s charakteristickou vlnitou strechou. Priečelie je presklené, čo zabezpečuje prirodzené osvetlenie vo vnútri haly. Pomer medzi plochami a výškami v interiéri haly je vyvážený, vytvára prehľadnú dispozíciu a pôsobí dobrým dojmom. Prízemie haly je funkčne rozdelené na dve časti. Bližšie k pravej časti budovy (pravé krídlo) je situovaný vchod do haly. Napravo bola samoobslužná reštaurácia, WC a schodisko na poschodie haly. Naľavo od vchodu na náprotivnej strane sú umiestnené pokladne, podaj a výdaj batožín. Naľavo povedľa vchodu sa nachádzala úschovňa batožín a poštová novinová služba (PNS). V ľavom krídle je východ z haly vedúci do prednádražia a druhé schodisko na poschodie haly. Hala je s nástupiskami spojená dvoma podchodmi, ktoré sú umiestnené v priamom smere oproti vchodu a východu a sú na rovnakej horizontálnej úrovni. Na poschodí bola v pravom krídle umiestnená  reštaurácia s obsluhou, v ktorej bola na vyvýšenej galérii (3. poschodie) kaviareň. Zostávajúcu časť poschodia haly tvorí galéria umiestnená po obvode budovy. V strednej náprotivnej časti sú čakárne, colnica a ďalšie služobné priestory.  
 
Pôdorys prízemia (zdroj 1.)
(1 - hala, 2 - pokladne, 3 - podaj, výdaj batožín, 4 - úschovňa batožín, 5 - WC, 
7 - samoobslužná reštaurácia, 8 - informácie, 9 – stánky, 10 - dopravný trakt, 11 - holič, 12 - pošta)
Stanica Košice
  
Pôdorys poschodia (zdroj 1.)
(1 – pokojná zóna, 6 – čakárne, 7 – reštaurácia, 12 – salón, 14 - colnica)
Stanica Košice
  
Priečny rez (zdroj 1.)
Stanica Košice
 
Koľaje stanice sú na násype a pre východ k nástupiskám slúžia schody. K nástupišťu č. 1 a 1a je príchod možný aj z galérie, ktorá je na rovnakej horizontálnej úrovni. Výhodou usporiadania vybavovacej haly a podchodov je v tom, že cestujúci pri príchode k vlakom, resp. pri odchode prekonávajú výškový rozdiel len raz. Interiér haly bol doplnený umeleckými dielami reliéfov, plastík a svetelných stien. Kapacita vybavovacej haly bola projektovaná na dennú kapacitu 36000 cestujúcich, resp. 3700 cestujúcich za hodinu (v špičke). Celkový obstavaný priestor predstavuje 83569 m3 a stavebné náklady boli vo výške 65,936 mil. Kčs.
 
Stanica Košice - vybavovacia hala 
Stanica Košice
 
Vybavovacia hala z boku
Stanica Košice
 
Prevádzková budova s kanceláriami a ubytovacími priestormi
Stanica Košice
  
Rekonštrukcii vybavovacej haly predchádzala prvá etapa (prebieha), počas ktorej sa vykonala rekonštrukcia niektorých poschodí výškovej budovy. Druhá etapa obnovy sa bude týkať vybavovacej haly vrátane prevádzkových a komerčných priestorov. Rekonštrukčné práce budú zahŕňať komplexnú modernizáciu priestorov, najmä výmenu elektroinštalácie, ústredného kúrenia, vzduchotechniky, zdravotníckych inštalácií, presklenia, strešnej krytiny, schodísk, sociálnych zariadení, opravu fasády a tiež rozšírenie prístavby.
 
Hala - prízemie - pohľad na pravé krídlo
Stanica Košice
 
Hala - prízemie
(naľavo schodisko na galériu)
Stanica Košice
 
Jeden z podchodov (východ)
Stanica Košice
 
Hala galéria - pôvodne tu bola reštaurácia a na galérii kaviareň
Stanica Košice
 
Galéria
Stanica Košice
 
Pohľad na prízemie - podchod k nástupiskám a zákaznícke censtrum
Stanica Košice
 
Galéria
Stanica Košice
 
Širšia vnútorná časť galérie
Stanica Košice
 
Východ z galérie k nástupišťu č. 1
Stanica Košice
 
Problémom stanice sú aj holuby
(kedy mi to letí?)
Stanica Košice
 
Služby pre cestujúcich budú z dôvodu rekonštrukčných prác čiastočne obmedzené, ale naďalej budú v prevádzke pokladne pre cestujúcich na prízemí, reštauračné zariadenie iné služby v pravom krídle haly, čakárne a  zabezpečená bude i prevádzka sociálnych zariadení. Investorom nie sú ŽSR, t. z. že rekonštrukcia vo výške 2,8 mil. € bude financovaná z externých zdrojov. Protihodnotou bude možnosť komerčne využívať zrekonštruované priestory po určitú dobu. Stavba je rozdelená na tri etapy a celá rekonštrukcia by mala trvať 26 mesiacov.
 
Nástupište č. 1a a naľavo nástupište č. 1
Stanica Košice
 
Elektrické jednotky radu 460 stoja pri nástupišti č. 2 (naľavo) a č. 3 (napravo)
Stanica Košice
 
Pamätná tabuľa pripomína 130. výročie vzniku KBŽ
Stanica Košice
 
Dávnejšie boli zverejnené vizualizácie obnovenej haly zvnútra a zvonka, tieto by mali byť bez výraznejších zmien platné aj dnes.
 
Vizualizácia - interiér
Stanica Košice - vizualizácia
  
Vizualizácia - exteriér
Stanica Košice - vizualizácia
 
Pripravovaná rekonštrukcia sa nebude týkať koľajiska. Nevýhodou je to, že nedôjde k prepojeniu železničnej stanice s autobusovou, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti. To je pre súkromného investora pochopiteľne nezaujímavé.  
 
Literárne a iné pramene: 
  1. DANDA Josef, Ing.: Naše železniční nádraží, Nadas Praha, 1988
  2. GAJDOŠ Felix a kol.: 100 rokov MHD v Košiciach, Východoslovenské vydavateľstvo pre DPMK v roku 1991.
  3. KUBÁČEK Jiří, Ing., a kol.: Dejiny železníc na území Slovenska, ŽSR, Bratislava, 1999,
  4. ŽSR
Vizualizácie: AchilesSlovakia
Fotoalbum k článku: žst. Košice
Celkom fotografií: 91
Košice - rekonštrukcia prijímacej budovy, 21.10.2015Košice - rekonštrukcia prijímacej budovy, 21.10.2015Košice - rekonštrukcia prijímacej budovy, 21.10.2015Košice - rekonštrukcia prijímacej budovy, 21.10.2015
Košice - rekonštrukcia prijímacej budovy, 21.10.2015Košice - rekonštrukcia prijímacej budovy, 21.10.2015Košice - rekonštrukcia prijímacej budovy, 21.10.2015Košice - rekonštrukcia prijímacej budovy, 21.10.2015
Košice - rekonštrukcia prijímacej budovy, 21.10.2015Košice - rekonštrukcia prijímacej budovy, 21.10.2015Košice - rekonštrukcia prijímacej budovy, 21.10.2015Košice - rekonštrukcia prijímacej budovy, 21.10.2015
Košice - rekonštrukcia prijímacej budovy, 21.10.2015Košice - rekonštrukcia prijímacej budovy, 21.10.2015Košice - rekonštrukcia prijímacej budovy, 21.10.2015Košice - rekonštrukcia prijímacej budovy, 21.10.2015
Košice - rekonštrukcia prijímacej budovy, 21.10.2015Košice - rekonštrukcia prijímacej budovy, 21.10.2015Košice - rekonštrukcia prijímacej budovy, 21.10.2015Košice - rekonštrukcia prijímacej budovy, 21.10.2015
rekonštrukcia - exteriér, 25.10.2014rekonštrukcia - exteriér, 25.10.2014rekonštrukcia - exteriér, 25.10.2014rekonštrukcia - exteriér, 25.10.2014
rekonštrukcia - interiér, 25.10.2014rekonštrukcia - interiér, 25.10.2014rekonštrukcia - interiér, 25.10.2014rekonštrukcia - interiér, 25.10.2014
rekonštrukcia - interiér, 25.10.2014rekonštrukcia - interiér, 25.10.2014rekonštrukcia - interiér, 25.10.2014rekonštrukcia - interiér, 25.10.2014
rekonštrukcia - interiér, 25.10.2014rekonštrukcia - interiér, 25.10.2014rekonštrukcia - interiér, 25.10.2014rekonštrukcia - interiér, 25.10.2014
rekonštrukcia - interiér, 25.10.2014rekonštrukcia - interiér, 25.10.2014rekonštrukcia - interiér, 25.10.2014rekonštrukcia - interiér, 25.10.2014
rekonštrukcia - interiér, 25.10.2014rekonštrukcia - interiér, 25.10.2014rekonštrukcia - interiér, 25.10.2014rekonštrukcia - interiér, 25.10.2014
rekonštrukcia - interiér, 25.10.2014rekonštrukcia - interiér, 25.10.2014rekonštrukcia - interiér, 25.10.2014rekonštrukcia - interiér, 25.10.2014
rekonštrukcia - interiér, 25.10.2014rekonštrukcia - interiér, 25.10.2014rekonštrukcia - Košice, 25.10.2014rekonštrukcia - Košice, 25.10.2014
rekonštrukcia - Košice, 25.10.2014rekonštrukcia - Košice, 25.10.2014rekonštrukcia - Košice, 25.10.2014Košice - zvonku, 30.8.2011
Košice - zvonku, 30.8.2011Košice - zvonku, 30.8.2011Košice - zvonku, 30.8.2011Košice - zvonku, 30.8.2011
Košice - zvonku, 30.8.2011Košice - zvonku, 30.8.2011Košice - zvonku, 30.8.2011Košice - vestibul - prízemie, 30.8.2011
Košice - vestibul - prízemie, 30.8.2011Košice - vestibul - prízemie, 30.8.2011Košice - vestibul - prízemie, 30.8.2011Košice - vestibul - prízemie, 30.8.2011
Košice - vestibul - poschodie, 30.8.2011Košice - vestibul, 30.8.2011Košice - vestibul - poschodie, 30.8.2011Košice - vestibul - poschodie, 30.8.2011
Košice - pred stanicou, 30.8.2011Košice - vestibul - poschodie, 30.8.2011Košice - vestibul - poschodie, 30.8.2011Košice - vestibul - poschodie, 30.8.2011
Košice - vestibul - poschodie, 30.8.2011Košice - vestibul - poschodie, 30.8.2011Košice - vestibul - poschodie, 30.8.2011Košice - vestibul - poschodie, 30.8.2011
Košice - nástupište 1a, Košice - nástupište 2 a 3,Košice - nástupište,
          

Známka: 2,23 | Hodnotili: 189
Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 20. 01. 2012 | 73519x prečítané | Späť
Príspevkov: 0 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018