Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_kontrola_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_kontrola_ip' is marked as crashed and should be repaired Modernizácia železničnej stanice Poprad-Tatry (2.)
 Infoblok
IP adresa: 44.201.68.86
Dátum: 02. 10. 2022
Čas: 23:37
Meniny má: Levoslav
Zajtra: Stela
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 1718
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 1486
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1793
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1572
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1994
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1679
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 1832
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1855
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1674
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 1764
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
L - Š

Modernizácia železničnej stanice Poprad-Tatry (2.)

Modernizácia železničnej stanice Poprad-Tatry (2.)
  V Poprade sa dňa 26. septembra 2007 uskutočnilo slávnostné uvedenie do prevádzky projektu modernizácie a rekonštrukcie železničnej stanice Poprad-Tatry.  Slávnostného aktu sa zúčastnili zástupcovia Železníc Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ako aj zástupcovia dodávateľov.  


 Základné údaje o modernizácii stanice
 
Investor:
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ:
 
"Združenie Poprad-Tatry" – vedúci člen TCHAS, s r.o., Ostrava, a člen združenia Trnavská stavebná spoločnosť, a.s., Trnava
Generálny projektant:
Reming Consult, a.s.
Realizácia:
apríl 2006 - august 2007
Náklady stavby:
858 mil. SK (75% EÚ štrukturálny fond, 25% štátny rozpočet
 
Združenie Poprad - Tatry
Rekonštrukcia žst. Poprad-Tatry

Železničná stanica Poprad-Tatry je súčasťou V. medzinárodného tranzitného koridoru, ktorý na území Slovenskej republiky ide z Bratislavy cez Žilinu a Košice do Čiernej nad Tisou (štátna hranica s Ukrajinou). Mimoúrovňovo je na ňu napojená trať 183 Tatranskej elektrickej železnice (TEŽ), ktorá spája žst. Poprad-Tatry so Starým Smokovcom a Štrbským Plesom. Úrovňovo je pripojená odbočná trať 185 do Plavča a Tatranskej Lomnice. Modernizácia významným spôsobom zlepšila kultúru cestovania, bezpečnosť železničnej prevádzky a technické vybavenie tohto dôležitého dopravného uzla.

Nové tretie nástupište - vpravo nástupište TEŽ
Rekonštrukcia žst. Poprad-Tatry
 
Cieľom rekonštrukcie bola optimalizácia konfigurácie koľajišťa a modernizácia nástupíšť s mimoúrovňovým krížením komunikácie pre peších spolu s napojením na prestupnú halu TEŽ a výpravnú budovu. Rýchlosť na koľajniciach č. 1 a č. 2 sa zvýšila na 100 km/hod., na ostatných koľajniciach na 40-60 km/hod. Zvýšená bola taktiež bezpečnosť a spoľahlivosť železničnej prevádzky s nárastom kapacity stanice na 2 000 cestujúcich za hodinu. Realizácia stavby rešpektuje všetky platné normy a štandardy a umožňuje bezbariérový prístup.

Západná časť stanice
Rekonštrukcia žst. Poprad-Tatry
 
Najzložitejšie bolo vybudovanie mimoúrovňového prístupu na nové ostrovné nástupištia vrátane ich prepojenia s prestupnou halou TEŽ. Vybudovaný bol podchod pre cestujúcich v dĺžke 47,5 m, ktorý spája 1., 2. a 3. nástupište priamo s predstaničným priestorom.

Vyústenie z podchodu smerom do mesta
Rekonštrukcia žst. Poprad-Tatry
 
Ďalšia možnosť mimoúrovňového prístupu z haly na nástupište 2. a 3. je prestupovou halou TEŽ. Vertikálny pohyb cestujúcich umožňujú dva osobné výťahy v odbavovacej hale, dva osobné výťahy v prestupnej hale, dva osobné výťahy v podchode a jeden osobný výťah v prevádzkovej budove. Spojenie nástupišťa č. 2 a 3 s prestupovou halou TEŽ je zaistené krytými presklenými schodiskami a 2. nástupište je navyše doplnené o presklenú halu s dvoma eskalátormi. Toto riešenie umožňuje priamy prestup z ktoréhokoľvek nástupišťa priamo na vlaky TEŽ.

Eskalátory medzi nástupišťami
Rekonštrukcia žst. Poprad-Tatry
 
Stavebné práce sa týkali tiež sanácie železničného spodku v objeme 13 068 m3, obnovy železničného zvršku v dĺžke 12894 m a obnovy 32 výhybiek. Vybudované boli 2 ostrovné nástupištia v dĺžke 400 m a 250 m a jedno jednostranné nástupište v dĺžke 400 m pri výpravnej budove. Všetky nástupištia sú riešené v súlade s najnovšími predpismi pre pohyb zdravotne a telesne postihnutých cestujúcich.

Stavebné práce boli rozsiahle
Rekonštrukcia žst. Poprad-Tatry
 
Do prevádzky boli dané nové elektronické staničné zabezpečovacie zariadenia, ďalej oznamovacie zariadenia, integrované telekomunikačné zariadenia, miestna kabeláž, rozhlasové zariadenie, rádiový systém, hodinové zariadenie, kamerový systém, elektrická požiarna signalizácia a informačný systém pre cestujúcich. V areáli bol vybudovaný nový vodovod v dĺžke 548 m a nová kanalizácia v dĺžke 1431 m.

Informačné paneli na nástupišti
Rekonštrukcia žst. Poprad-Tatry
 
Rekonštrukciou prešlo aj trakčné vedenie v celkovej dĺžke 9498 m a zmodernizované boli silnoprúdové zariadenia a rozvody, ako aj rozvod nízkeho napätia.
 
Trolejové vedenie bolo vybudované nové
Rekonštrukcia žst. Poprad-Tatry
 
Počas rekonštrukcie bolo nutné zachovať železničnú prevádzku v stanici pri pohybe cca 1500 osôb za hodinu, čo sa podarilo bez úrazu cestujúcich a pracovníkov stavby. Práce boli organizované tak, aby nedochádzalo k nadmernému zaťažovaniu hlukom a prašnosťou okolia železničnej stanice, ktoré je súčasťou širšieho centra mesta Poprad.

Rekonštrukcia prebiehala za plnej prevádzky
Rekonštrukcia žst. Poprad-Tatry
 
Železničná stanica Poprad-Tatry dostala po 25 rokoch podobu, akú jej naplánovali projektanti pred jej výstavbou koncom sedemdesiatych rokov. Rekonštrukciou sa zmodernizoval jeden z najdôležitejších železničných uzlov na Slovensku. Zvýšila sa prejazdná rýchlosť, bezpečnosť dopravy a stanica sa stala bezbariérovou. O rok by sa mala rekonštruovať prestupová hala Tatranských elektrických železníc, ktorá bola odovzdaná v roku 1991.
 
 
Fotografie modernizovanej železničnej stanice sú vo fotoalbume. © Ing. Peter Páteček

Zdroj: ŽSR, verejné zdroje, poznámky autora
Fotoalbum k článku: žst. Poprad-Tatry: rekonštrukcia (4.)
Celkom fotografií: 31
Rekonštrukcia žst. Poprad-Tatry 4. - Pohľad na zhlavie smerom do Gánoviec, 29.9.2007Rekonštrukcia žst. Poprad-Tatry 4. - Tretie nástupište a vpravo kusá koľaj 14, 29.9.2007Rekonštrukcia žst. Poprad-Tatry 4. - Tretie nástupište a nástupište TEŽ, 29.9.2007Rekonštrukcia žst. Poprad-Tatry 4. - Pod prístreškom tretieho nástupišťa, 29.9.2007
Rekonštrukcia žst. Poprad-Tatry 4. - Tretie nástupišťe s koľajami 12 a 14, 29.9.2007Rekonštrukcia žst. Poprad-Tatry 4. - Eskalátory k druhému nástupišťu z haly TEŽ, 29.9.2007Rekonštrukcia žst. Poprad-Tatry 4. - Nové koľajisko, 29.9.2007Rekonštrukcia žst. Poprad-Tatry 4. - Schodisko k nástupišťu z haly TEŽ, 29.9.2007
Rekonštrukcia žst. Poprad-Tatry 4. - Horná časť schodiska a vstupné dvere do haly TEŽ, 29.9.2007Rekonštrukcia žst. Poprad-Tatry 4. - Nové schodisko z druhého nástupišťa do haly TEŽ, 29.9.2007Rekonštrukcia žst. Poprad-Tatry 4. - Východ z podchodu k druhému nástupišťu, 29.9.2007Rekonštrukcia žst. Poprad-Tatry 4. - Podchod, vľavo východ k druhému nástupišťu, vpravo oproti východu výťah, 29.9.2007
Rekonštrukcia žst. Poprad-Tatry 4. - 29.9.2007Rekonštrukcia žst. Poprad-Tatry 4. - Podchod, pohľad smerom von, 29.9.2007Rekonštrukcia žst. Poprad-Tatry 4. - Podchod, smer k nástupištiam, 29.9.2007Rekonštrukcia žst. Poprad-Tatry 4. - Nový podchod, východ zo stanice, vpravo schodisko k prvému nástupišťu, 29.9.2007
Rekonštrukcia žst. Poprad-Tatry 4. - Prvé a druhé nástupište, 29.9.2007Rekonštrukcia žst. Poprad-Tatry 4. - Odstavená súprava Os pri druhom nástupišti, 29.9.2007Rekonštrukcia žst. Poprad-Tatry 4. - Východ z haly TEŽ so schodiskom, 29.9.2007Rekonštrukcia žst. Poprad-Tatry 4. - Prvé a druhé nástupište, 29.9.2007
Rekonštrukcia žst. Poprad-Tatry 4. - Výpravná budova a nové prvé nástupište, 29.9.2007Rekonštrukcia žst. Poprad-Tatry 4. - Hotové druhé a vzadu tretie nástupište, 29.9.2007Rekonštrukcia žst. Poprad-Tatry 4. - Pohľad smerom na Svit, 29.9.2007
          

Známka: 1,92 | Hodnotili: 79
Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 31. 10. 2007 | 83766x prečítané | Späť
Príspevkov: 0 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Dejiny železníc
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018