Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repaired Železničné.info

Výhybňa Brzotín je mimo prevádzky

Autor: Ing. Peter Páteček <peter.patecek(at)zeleznicne.info>, Téma: Trate 160-169, Vydané dňa: 11. 06. 2016

V rámci výstavby tzv. „južného ťahu“ bola na niektorých úsekoch železničnej trate z Košíc do Zvolena vybudovaná druhá koľaj a nové výhybne. Medzi ne patrí aj výhybňa Brzotín. Výhybňa Brzotín sa nachádza medzi stanicami Rožňava a Slavec jaskyňa. V súčasnosti je výhybňa Brzotín mimo prevádzky.
 


Z času na čas do výhybne Brzotín zájdem fotiť vlaky najmä od Rožňavy, pretože je ľahko prístupná od hlavnej cesty (s novým označením I/16) a niektoré vlaky sú tu dobre osvetlené.
 
Pravdepodobne následkom zásahu blesku došlo k poškodeniu diaľkového ovládania zabezpečovacieho zariadenia výhybne Brzotín. Výhybňa Brzotín je diaľkovo obsluhovaná výpravcom v stanici Slavec jaskyňa, ale z dôvodu poškodenia sa výhybňa v súčasnosti neobsluhuje. 
 
Vchodové návestidlá výhybne a ich predzvesti sú neplatné a označené krížmi neplatnosti.
 
Jazda vlakov medzi stanicami Rožňava a Slavec jaskyňa je zabezpečovaná telefonickým dorozumením v medzistaničnom oddiele Rožňava – Slavec jaskyňa.
 
Železničná doprava je medzi stanicou Rožňava a výhybňou Brzotín po traťovej koľaji č. 1, medzi výhybňou Brzotín a stanicou Slavec jaskyňa po koľaji č. 2.
 
Predzvesť od Rožňavy - PrRL s krížom neplatnosti
Výh Brzozín
 
Návestidlo RL
Výh Brzotín
 
dtto
Výh Brzotín
 
Manipulačný vlak z Dobšinej do Plešivca míňa návestidlo
výh Brzotín
 
Vlaky medzi výhybňou Brzotín a stanicou Slavec jaskyňa
jazdia po druhej koľaji
Výh Brzotín
 
Návestidlá 2S a 1S (zľava doprava)
Výh Brzotín
 
Výh Brzotín Výh Brzotín
 
dtto
Výh Brzotín
 
Nákladný vlak prechádza výhybňou po druhej koľaji
Výh Brzotín
 
Rýchlik z Bratislavy do Košíc prechádza výhybňou Brzotín
Výh Brzotín
 
Návestidlá predzvestí od stanice Slavec jaskyňa
Výh BrzotínVýh Brzotín
 
V diaľke vidieť predzvesť pred vchodovým návestidlom do stanice Slavec jaskyňa
Výh Brzotín
 
Stanica Rožňava
Výh Brzotín

 

Foto: © autor.

 
V článku boli použité informácie zverejnené Železnicami SR (ŽSR).