Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repaired Železničné.info

Oprava druhého Bratislavského tunela finišuje

Autor: Ing. Peter Páteček <peter.patecek(at)zeleznicne.info>, Téma: Mosty a tunely: trať 100, Vydané dňa: 11. 12. 2007

Cestujúci na trati 100, resp. 110 a poniektorí fanúšikovia železníc vedia, že prebieha rekonštrukcia jedného z dvoch Bratislavských železničných tunelov. Železničná doprava na uvedených tratiach je pomerne hustá, preto chýbajúca trať idúca v druhom tuneli prevádzku komplikuje. No oprava tunela by mala byť hotová do konca tohto roku.


Bratislavské železničné tunely sú najstaršie tunely na Slovensku. O ich vzniku a histórii budú uvedené informácie v niektorom ďalšom príspevku. Teraz sa však pozrime na prebiehajúcu opravu. 
 
Pohľad na stavenisko na Lamačskej strane

Problém s odvezením starého materiálu zo železničného spodku a dovozom stavebného materiálu bol vyriešený vybudovaním provizórnej cesty k tunelu. 
 
Provizórna cesta z panelov položených na trať

Podstata opravy spočíva vo výmene železničného spodku. Po odstránení pôvodnej koľaje bol železničný spodok vybágrovaný a vybudovaný bol nový. Ten bol vybudovaný po celej dĺžke tunela a na Lamačskej strane končí tu. 
 

Nevyhnutná malá mechanizácia, bez ktorej sa nezaobíde žiadna stavba 
 

Na betónový podklad bola položená nová koľaj. Použité boli oceľové podvaly s ochranou proti korózii. Už na prvý pohľad je vidieť, že ide o novú technológiu. 
 Tvar a usporiadanie podvalov určite zaujme odborníkov a aj laikov. 
 
Detailný pohľad na použité oceľové podvaly

Prebiehajúca oprava sa netýka výmurovky tunela ani trolejového vedenia, ale len železničného spodku a zvršku. 
 
Pohľad do tunelovej rúry rekonštruovaného tunela

Ešte jeden detailný záber na technológiu, ktorú dodáva nemecká spoločnosť. 
 

Zatiaľ čo som ja dokumentoval stav rekonštrukcie, jediným prevádzkovaným tunelom prešlo viacero osobných a nákladných vlakov v oboch smeroch. 
 

Nepotrvá to už dlho a táto tabuľa bude odstránená. Oprava by mala byť ukončená do konca roku a potom bude železničná doprava opäť môcť využívať aj zrekonštruovaný tunel. 
 

Ďalšie fotografie z rekonštrukcie druhého Bratislavského tunela si môžete pozrieť vo fotoalbume. Foto: © autor