eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 07.10. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������ 145
Na trati 145 Prievidza Horn tuba vyrstol nov eleznin most
Peter, 06.10.2009 (22701 pretan)

     Zaiatkom septembra t. r. sa tu na stránkach magazínu elezniné.info objavila informácia o nepretritej výluke na trati 145 a to v úseku medzi Hornou Štubou a Skleným pri Handlovej. Pravidelne premávajúce vlaky boli na tomto úseku nahradené autobusmi. Dôvodom výluky, ktorá zatia stále prebieha, je výstavba nového elezniného mosta. Kee ma zaujímalo, v akom stave práce na výstavbe nového mosta sú, uplynulú sobotu som zašiel do Hornej Štubne. O výstavbe nového elezniného mosta na trati 145 je nasledujúca krátka fotoreportá.

Výstavbu nového elezniného mosta na tomto mieste si vyiadala výstavba cestného obchvatu obce Horná Štuba, ktorá tu prebieha. Nový cestný obchvat na tomto mieste kriuje elezninú tra z Hornej Štubne do Prievidze.
 
Nový elezniný most na trati 145 je hotový
Nový elezniný most na trati 145
 
Nový elezniný most na trati 145
Nový elezniný most na trati 145
 
Našastie, dlhší as nepršalo, take k stavbe nového elezniného mosta sa dalo prejs bez väších problémov.
 
Nový elezniný most na trati 145
Nový elezniný most na trati 145
 
Tra 145 na tomto úseku je vedená na vysokom násype. V mieste stavby bol násyp prerušený a nahradený mostom. Nový elezniný most bol v ase mojej návštevy u takmer hotový. Na jeho hornú as sa v ase mojej návštevy kládol vode odolný izolaný materiál.
 
Nový elezniný most na trati 145
Nový elezniný most na trati 145
 
elezniný most leí v km 1,903 a je postavený súasnou modernou technológiou, preto neakajte kamenný viadukt „a lá Chmaroška“, ale aj napriek tomu na ma pôsobil dobrým dojmom. Most je elezobetónový s jedným otvorom pre oba jazdné pruhy novej cesty. Tra 145 ide v tomto úseku v oblúku a tomu zodpovedá aj stavba mosta a poloenie oporných múrov. Výstavbu elezniného mosta realizuje spolonos Skanska BS, Prievidza a. s.
 
Pohad z trate - elezniný most na trati 145 v km 1,903
Nový elezniný most na trati 145
 
Nový elezniný most na trati 145
 
Zaujímavo vyzerali koajnice zatia triace kamsi do vzduchu, ale pre dokonenie stavby u zostáva len dobudova násyp v okolí mosta a poloi novú koaj. Výluka na trati 145 by mala by ukonená 15. októbra t. r., o je reálne. Výstavba nového cestného obchvatu obce Horná Štuba potrvá samozrejme o nieo dlhšie.
 
Koaje vo vzduchu
Nový elezniný most na trati 145
  
Tesne pred novým mostom leí predzves k vchodovému návestidlu. A kúsok na novým mostom je alší most nad dvojkoajnou traou 171 Zvolen – Diviaky.
 
Tra 145 je zatia nepriechodná
Nový elezniný most na trati 145
 
elezniný most na trati 145 nad dvojkoajnou traou 171
elezniný most na trati 145 nad traou 171
 
Nový most by mal by poda predpokladov odovzdaný do prevádzky asi o týde 15. októbra o 16.00 hod. Sná sa nevyskytnú nepredvídatené problémy a tento termín bude dodraný.
 
Motorová jednotka 813.033 si na odchod do Prievidze
musí ešte pár dní  poka
Nový elezniný most na trati 145

Svisiace lnky:
80. vroie trate Handlov Horn tuba (20.12.2011)
Tunely a mosty medzi Handlovou a Hornou tubou (3.) - Bralsk viadukt, Pekelsk tunel a tubansk tunel (26.10.2008)
Tunely a mosty medzi Handlovou a Hornou tubou (2.) - Bralsk tunel (tunel T. G. Masaryka) (26.10.2008)
Tunely a mosty medzi Handlovou a Hornou tubou (1.) - tunel Pstruhrsky, tunel Hjnicky a viadukt Chotrsky (18.10.2008)
Tra 145: Horn tuba - Prievidza (27.09.2007)


Home