eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.11. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 193
Vlet v Kapuanoch pri Preove
Noris, 11.06.2008 (33334 pretan)

 Jedného pekného da, v sobotu 7. júna 2008, som sa ja Noro a Peter stretli v Prešove. Chvíu sme sa rozprávali o vlakoch a eleznici a kee bolo celkom dobré poasie rozmýšali sme, kam ís urobi pár zaujímavých záberov. Nakoniec sme sa rozhodli ís do Kapušian pri Prešove, pretoe to nie je aleko od Prešova, a ani jeden z nás tam na elezninej stanici ešte nebol.

Na úvod niekoko informácií o stanici. Pôvodná stanica v Kapušanoch pri Prešove bola postavená okolo roku 1893 na miestnej trati z Prešova do Bardejova. Dnes je to tra SR . 194.
 
Výpravná budova pôvodnej st. Kapušany pri Prešove
 
 
Neskôr, roku 1939 v dôsledku vojnových udalostí sa zaalo stava elezniné prepojenie z Kapušian pri Prešove do Stráskeho. Nová elezniná stanica Kapušany pri Prešove sa tak stala odbonou pre tra do Bardejova, pretoe tra z Prešova do Humenného, dnešná 193, sa stala hlavnou traou pre spojenie s východnou asou našej krajiny.
 
Výpravná budova st. Kapušany pri Prešove

Stanica má peknú nedávno zrekonštruovanú výpravnú budovu, veda ktorej je menšia budova skladu s nakladacou rampou.

Budova skladu

Nealeko stojí vynovená remíza, pred ktorou je na koaji umiestnená výkoajka. Stanica má štyri dopravné a jednu manipulanú koaj. Súbené so staninými koajami je odovzdávkové a vlekové koajisko skladu rafinérie Slovnaft. Aj z tohto dôvodu je tu okrem osobnej dopravy ulý ruch aj dopravy nákladnej.

Remíza pre lokotraktor

Stanica je vybavená svetelnými návestidlami vzoru AD, sú tu vchodové a odchodové návestidlá a aj zriaovacie návestidlá pre posun. Zo stanice vedie tra jedna koaj smerom na Bardejov (194) a druhá smerom na Stráské a Humenné (193).

Koajisko smer Prešov


Koajisko smer Bardejov

Na Bardejovskom, resp. Humenskom zhlaví stanice sa nachádza dvojitá koajová spojka. Pre posun slúia trpasliie zriaovacie návestidlá. Na Prešovskom zhlaví stanice sa nachádzajú dve slepé, resp. kusé koaje, na jednej s nich bol poas našej návštevy odstavený nákladný voze.

Koajová spojka tratí 193 a 194

Na vleke Slovnaftu je stále odstavených niekoko cisternových vozov. Vleku obsluhuje motorový ruše T 238.0016, ktorý nám poas návštevy doslova ušiel pred objektívom. Vleka má veda stanice samostatné odstavné koaje a aj vlastnú remízu, pred ktorou v ase našej návštevy stál cisternový voze.

Motorový ruše T 238.0016

Prednedávnom konštatujúc poda vzhadu bola rekonštruovaná štvrtá koaj, malá nový zvršok, a veda koaje pred stanicou od Prešova bol vysypaný starý štrk. V stanici sa nachádza aj menšia budova skladu s nakladacou rampou. Výhybky sú tu ovládané diakovo pomocou drátovodov z dvoch stavadiel umiestnených na oboch zhlaviach stanice.

Na záver sa chcem poakova kamarátovi Peovi, e ma zobral na tento pekný a zaujímavý výlet. A ja chcem poakova Norovi za krásne strávený as, ktorý sme spolone vyuili na fotenie elezninej stanice v Kapušanoch pri Prešove. Fotografie z výletu do stanice v Kapušanoch pri Prešove si môete pozrie vo fotoalbume.Fotografie a text: Norbert Mondek & Peter

Svisiace lnky:
Viadukty v okol Hanuoviec nad Topou (09.02.2012)
eleznin zastvka Nin ebastov (09.04.2011)
Vlet za papagjom do Hanuoviec nad Topou (20.02.2011)
ivot v st. arisk Lky (2.) (11.12.2008)
ivot v st. arisk Lky (31.05.2008)
Tra 193: Preov - Vranov nad Topou - Strsk - Humenn (27.09.2007)


Home