Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 08.12. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Mosty a tunely: tra�� 174 - zobrazeno 3 z 3 
Doprava na trati z Tisovca do Brezna je obnovená
V máji tohto roku sme Vás informovali o výstavbe nových železničných mostov na trati z Brezna do Tisovca. Včera skončila viacmesačná výluka, počas ktorej boli nové mosty skutočne vybudované. Dnes som do Tisovca zašiel, aby som sa na nové mosty pozrel.
 

Na trati Tisovec – Brezno postavia nové mosty

Na železničnej trati z Tisovca do Brezna by mali byť postavené dva nové železničné mosty. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia cesty I/72. Je to niekdajšia cesta II/530. Kto išiel z Tisovca do Brezna autom vie, že táto cesta je najmä od Bánova po Zbojskú úzka a kľukatá, a keď sa na nej stretnú väčšie nákladné autá, alebo autobus s nákladným autom, majú problém prejsť vedľa seba. Rekonštrukcia prebieha práve v tomto kritickom úseku (Zbojská – Tisovec–Bánovo), kde sa cesta mimoúrovňovo trikrát križuje so železničnou traťou, ktorá je tu vedená na dvoch viaduktoch známych ako pod Dielom a Čertov.

Tisovecký (Tisovský) tunel

 Železničný tunel v Tisovci leží na trati 174 z Brezna do Jesenského (predtým Feledince). Súčasná trať 174 sa skladá z viacerých úsekov, ktoré boli postavené samostatne v rôznom období. Najprv bola postavená trať z Jesenského do Tisovca (r. 1874). Potom to bola trať z Podbrezovej do Pohronskej Polhori (r. 1895). Posledný najnáročnejší úsek bol postavený z Pohronskej Polhory do Tisovca (r. 1896).


Home