Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_kontrola_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_kontrola_ip' is marked as crashed and should be repaired Aktuálne petície v oblasti železničnej dopravy
 Infoblok
IP adresa: 3.235.65.91
Dátum: 28. 03. 2020
Čas: 09:59
Meniny má: Soňa
Zajtra: Miroslav
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, tra 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 1718
znĂĄmka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, tra 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 1486
znĂĄmka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, tra 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1793
znĂĄmka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, tra 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1572
znĂĄmka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, tra 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1994
znĂĄmka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, tra 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1679
znĂĄmka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, tra 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 1832
znĂĄmka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, tra 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1855
znĂĄmka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, tra 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1674
znĂĄmka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, tra 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 1764
znĂĄmka: 0

» ĎalĹĄie fotografie
Osobná doprava

Aktuálne petície v oblasti železničnej dopravy

Aktuálne petície v oblasti železničnej dopravy
Prinášame Vám prehžad aktuálnych petičných aktivít v oblasti železničnej dopravy. Ak Vás niektorá petícia oslovila, informujte o tom aj Vašich priatežov a v prípade záujmu petíciu podporte, či už na internete, alebo podpisom na petičný hárok. Žiaž, prvá uvedená petícia je dobre „utajená“, preto nevieme uvies kontakt na petíciu on-line, resp. na jej autora (kontaktova sa dá možno cez profil na Twitteri TU!).Petícia za obnovenie osobnej železničnej dopravy na trati Plešivec – Rožňava - Moldava nad Bodvou - Košice a naspä (Zdroj: My Gemer)
 
Aktivista bojuje za prinavrátenie vlakov z Plešivca do Košíc
 
HRHOV, KOŠICE, ROŽŇAVA. V petícii v mene občanov žiada obnovenie osobnej železničnej dopravy na trati Plešivec – Rožňava - Moldava nad Bodvou - Košice a naspä tak, aby bolo zabezpečené vlakové spojenie aj jednotlivých obcí na tomto úseku.
 
„V Košickom kraji majú občania také isté právo na železničnú dopravu ako všetci ostatní v našom štáte. Až mi srdce trhá, že región, v ktorom žijem, je z pohžadu cestovania odrezaný a zabudnutý. A ja sa pýtam, prečo? My tu nie sme žudia, občania tak ako Bratislavčania?“ pýta sa 22-ročný Dávid Ragán z Hrhova.
 
Na spomínanom úseku premávajú výlučne rýchliky, ktoré nezastavia vo väčšine obcí na trati. Neexistujú na nej osobné železničné spoje. Ragán tvrdí, že by o ne žudia mali záujem.
 
Chce vlaky aj pre obce
 
„Žiadame obnovenie spoja zo stanice Plešivec cez Slavec, Rožňavu, Jovice, Lipovník, Jablonov nad Turňou, Hrhov, Dvorníky, Turňu nad Bodvou, Drienovec, Moldavu nad Bodvou, Mokrance, Čečejovce, Cestice, Vežkú Idu, Hutníky, Hanisku pri Košiciach, Barcu, Košice predmestie do stanice Košice a naspä,“ vraví autor petície.
 
Mrzí ho, že sa v regióne dá cestova vlakom iba z Rožňavy alebo z Moldavy nad Bodvou.
 
„Keď chcem cestova vlakom, musím sa presunú autom alebo autobusom do Moldavy nad Bodvou. Veža žudí cestuje z Moldavy do Košíc. Dve súpravy sú hneď preplnené. Nie sú komfortné a pohodlné. Aj starší žudia často musia celú cestu stᝠpre nedostatok miesta. źudia vlaky chcú, autobusy sú drahé a preplnené, iná možnos, žiaž, nie je. Ešte ako študentovi sa mi často stalo, že som sa nezmestil do diažkového autobusu.“
 
Ragán tvrdí, že zavedením osobných vlakov by sa znížila aj nehodovos na cestách, bola by menšia premávka, čím by sa prispelo k ochrane životného prostredia.
 
„Žijeme uprostred Slovenského krasu, podža mňa najkrajšieho národného parku v Európe. Železničná doprava by výrazne zvýšila návštevnos turistických atrakcií v našom regióne. Podpisy pod petíciu zbierame do konca roka, momentálne ich máme vyše 2 000,“ uzavrel mladý muž.
 
Starostka Plešivca o vlakoch nerokovala
 
O probléme vie aj starostka Plešivca Iveta Šušánová (Most-Híd).
 
„Petícia za obnovenie osobnej železničnej dopravy na trati Plešivec – Košice bola k dispozícii aj na našom úrade. Rokovania v tejto veci neprebehli. Cesty sú naozaj prepchaté, žudia, ktorí nemajú auto, využívajú autobusy, ale v niektorých časoch nie je žiadny priamy spoj smerom na Košice. Osobné vlaky by určite zlepšili celkovú situáciu v doprave, či už v odžahčení ciest, v lepšej dostupnosti do menších obcí smerom na Košice, do ambulantných zdravotníckych zariadení v Košiciach, ale aj k podpore cestovného ruchu,“ povedala nám I. Šušánová.
 
Vlaky už roky nejazdia
 
Nelichotivú situáciu sa snaží rieši Košický samosprávny kraj (KSK). Bližšie informácie o tejto petícii zatiaž nemá.
 
„Máme však informácie o petícii na obnovenie železničnej dopravy na trati Muráň – Plešivec. KSK navrhoval rozšíri túto požiadavku o predĺženie vlakov z Muráňa do Plešivca až do zastávky Rožňava, mesto. Týmto riešením by sa zlepšila dopravná obsluha nielen územia Banskobystrického, ale aj Košického kraja v regióne Gemer. Na trati č. 160 v úseku Košice – Plešivec jazdili osobné vlaky do decembra 2012, následne už len z Košíc do Turne nad Bodvou a spä. Od 15. decembra 2015 sa 4 páry vlakov v úseku Košice – Turňa nad Bodvou upravili na 7 párov vlakov na úseku Košice – Moldava nad Bodvou, mesto. Naďalej po tejto trati premáva 5 párov rýchlikov z Košíc do Zvolena a Bratislavy,“ vraví hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová.
 
Dopĺňa, že KSK rokuje so železničným dopravcom (ZSSK) a objednávatežom, ktorým je Ministerstvo dopravy a výstavby SR o navýšení objednávky železničných služieb.
 
„Neustále apelujeme na zavedenie aplikácie Ciežového grafikonu železničnej dopravy do roku 2020. Od začatia prevádzky terminálu Moldava nad Bodvou, mesto navýšil kraj počet autobusových spojov. Nimi zabezpečujeme prepravu cestujúcich z okolitých obcí, ktorí prestupujú z vlakov a obmedzili sme súbežnú dopravu. Aktuálne riešime otázku zlepšenia dopravného spojenia Košice – Rožňava počas vožných dní v rozsahu platných dopravných licencií.“
 
Kraj chce rokova o budúcnosti dopravy
 
Či sa situácia v súvislosti s možným zavedením osobných vlakov v regióne zlepší, nevedno.
 
„Košický samosprávny kraj aktívne rieši dopravné potreby prostredníctvom prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy. Aktuálne spracovávaný Plán udržatežnej mobility Košického kraja poukazuje na nedostatočnú kvalitu a ponuku železničnej dopravy v Košickom kraji a na nevyužitý potenciál železničnej dopravy. Tento dokument bude podkladom na ďalšiu diskusiu objednávatežov o budúcnosti systému verejnej dopravy v našom kraji,“ dodala Činčárová.
 
KSK koncom júna na stretnutí so Železničnou spoločnosou Slovensko, Železnicami Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy a výstavby SR v súvislosti s prerokovaním cestovného poriadku 2019/2020 vzniesol požiadavku aspoň na zavedenie rýchlikového spojenia Košice – Zvolen každé 2 hodiny.
 
Tento spoj by poskytol možnos na úpravu nadväzného systému pravidelnej autobusovej dopravy v jednotlivých prestupných bodoch.
 
Zdroj: TU!


Obnovenie železničnej osobnej dopravy na tratiach Plešivec – Muráň
 
My, občania Slovenskej republiky, žiadame Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o obnovu železničnej osobnej dopravy na tratiach Plešivec – Muráň (165). Navrhujeme zabezpeči priame vlakové spojenie okresného mesta Revúca so železničným dopravným uzlom Plešivec.
 
Nakožko okres Revúca patrí medzi okresy trvalo zaostávajúce, prinieslo by obnovenie vlakovej dopravy, odstránenie diskriminácie z titulu existencie dvoch dopravných ciest (cestnej a železničnej). Zároveň by sa obnovilo spojenie k železničnej trati Zvolen – Košice a opačne a v neposlednej rade vytvoril by sa predpoklad k rozvoju turistiky a cestovného ruchu v rámci akčných plánov, špeciálne cykloturistiky pri použití vlakových jednotiek na prepravu bicyklov. Zároveň sa zníži využívanie osobnej automobilovej doprave do práce, čo pozitívne prispeje k zníženiu emisií, dopravných špičiek a odžahčí záaž životného prostredia. Zároveň pri existencii spádovej nemocnice v Revúcej a okresných škôl sa vytvoria predpoklady na dochádzku do uvedených zariadení vlakmi, čo podporí úvahy železničnej spoločnosti o jej obnove z titulu zabezpečenie ekonomiky a rentability jej prevádzky.
 
Zdroj: TU!


Petícia za obnovenie zastavovania vlakov v stanici Harmanec - jaskyňa

My, občania SR, ČR, i ďalších krajín, v dôsledku dlhodobej neochoty národného dopravcu Železničnej spoločnosti Slovensko, reagova na oprávnené požiadavky cestujúcich na zastavovanie vlakov v uvedenej stanici, žiadame kompetentný rezort, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, o intervenciu v záujme nápravy súčasného neakceptovatežného stavu. Neumožni verejnosti navštevova turisticky atraktívne územie rozhrania Vežkej Fatry a Kremnických vrchov, disponujúce množstvom prírodných krás(zďaleka nielen Harmanecká jaskyňa) a unikátnou technickou pamiatkou(rizňou v doline Rakytovo), škodí rozvoju turizmu. Tento roky trvajúci neblahý stav je najvyšší čas napravi.
 
Dopravca takto priamo vyháňa žudí z nosného dopravného systému do individuálnej automobilovej dopravy, čo je v príkrom rozpore s misiou verejnej železničnej dopravy v rámci dlhodobej dopravnej politiky štátu, absolútne ignorujúc ekologický aspekt(ktorý by mal by v takomto vzácnom území prioritou). Požadovaná zmena nebude prakticky nič stá(zanedbatežné náklady na sanáciu čakárne v budove stanice); naopak, prejaví sa zvýšením tržieb z cestovného, postoj dopravcu je preto nepochopitežný o to viac.
 
Najabsurdnejším na celej veci je fakt, že vlaky v tejto stanici kvôli križovaniu s protiidúcimi zastavujú, vystúpi a nastúpi však legitímne nemožno, hoci nezriedka trvá státie 5 - 10 minút! Za tožký čas možno pokojne stihnú naloži, resp. vyloži i bicykle - oblas disponuje bohato rozvetvenou sieou lesných ciest a zvážnic, smerom ku Krážovej studni a Krížnej v hlavnom hrebeni Vežkej Fatry, ideálnou pre účely cykloturistiky. Využívajme v maximálnej miere existujúcu unikátnu železnicu, ako sa to deje v každej civilizovanej krajine; krásy a možnosti, ktoré tu máme, sa odvďačia v podobe duševnej regenerácie a telesnej kondície.
 
Argument o nízkej frekvencii cestujúcich jednoznačne vyvracajú tisíce signatárov petície z rôznych kútov Slovenska, Česka, i ďalších krajín, ktorí chcú a budú vlakové spoje v stanici Harmanec - jaskyňa využíva; ide teda o verejný záujem výrazne nadregionálneho charakteru!
 
Čím viac sa nás pre dobrú vec spojí, tým jasnejší signál vedeniu ZSSK, aby konečne adekvátne reagovalo! Po takmer 7 rokoch je najvyšší čas pochopi, že táto technicky jedinečná tra s pohnutou históriou, dopĺňajúca kolorit krásneho horského prostredia; pri výstavbe ktorej zahynulo 36 osôb, a ktorú obdivujú i mnohí cudzinci zo vzdialených krajín; má dlhodobý potenciál, ktorý trestuhodne zanedbávame..
 
Zdroj: TU!

PETÍCIA ZA ZACHOVANIE SPREVÁDZAJÚCEHO PERSONÁLU VO VLAKOCH OSOBNEJ DOPRAVY
 
My, železničiari, cestujúci, obyvatelia SR a EÚ vyjadrujeme nesúhlas so zámerom dopravcu Železničná spoločnos Slovensko, a. s. (ďalej ZSSK) zruši sprevádzajúci personál (vlakvedúcich) vo vlakoch osobnej dopravy na tratiach:
 
- Kúty – Skalica na Slovensku,
 
- Zohor – Záhorská Ves,
 
- Trenčianska Teplá – Vlárský průsmyk,
 
- Úžany nad Žitavou – Zlaté Moravce,
 
- Levice – Štúrovo,
 
- Čata – Šahy – Zvolen,
 
- Studený Potok – Tatranská Lomnica,
 
- Čadca – Makov,
 
- Lučenec – Utekáč,
 
- Bánovce nad Ondavou – Vežké Kapušany,
 
- Zvolen – Banská Štiavnica,
 
- Horná Štubňa – Prievidza,
 
- Kražovany – Trstená,
 
- Humenné – Medzilaborce,
 
- Prešov – Bardejov,
 
- Humenné – Stakčín.
 
Zároveň žiadame vyrieši bezpečnos cestujúcich pri odchode vlakov zo zastávok na uzatvorenom dopravnom systéme TEŽ, hlavne na zastávkach umiestnených vo vonkajších oblúkoch a na neosvetlených zastávkach Nový Smokovec, Sibír, Tatranské Zruby, Danielov dom, Pekná Vyhliadka, Horný Smokovec.
 
Vedú nás k tomu nasledovné dôvody:
 
Sprevádzajúci personál vo vlakoch zastupuje prítomnos žudského faktora a poskytuje pomoc a podporu pri cestovaní.
 
Budovanie rádiových sietí potrebných na spojenie rušňovodič - výpravca na sieti ŽSR je nedostatočné, až žiadne.
 
V prípade TEŽ sa problémy s bezpečnosou cestujúcich pri odchode vlakov z problematických zastávok dlhodobo neriešia.
 
Cestovanie vlakmi by sa malo užahčova pre všetky skupiny cestujúcich, hlavne pre tie, ktoré potrebujú asistenčné služby.
 
Prístup záchranných zložiek v prípadoch nehôd k mnohým miestam na slovenských železničných tratiach je vežmi náročný.
 
V Európe sa zrušenie personálu vo vlakoch nikde neosvedčilo a obyvatelia EÚ takisto spustili kampane za zachovanie personálu vo vlakoch.
 
Žiadame Ministerstvo dopravy a výstavby a Dopravný úrad o prehodnotenie uvedeného zámeru dopravcu ZSSK.
 
FEDERÁCIA STROJVODCOV a ODBOROVÉ ZDRUŽENIE ŽELEZNIČIAROV
 
Zdroj: TU!

Petícia obyvatežov obcí a miest ležiacich na železničnej trati č. 131 za dokončenie jej modernizácie
 
Občania obcí Kútniky, Dolný Bar, Dolný Štál, Okoč, Bodza, Zemianska Olča, Okoličná na Ostrove, Horná Zlatná, Zlatná na Ostrove, Nová Strហmiest Vežký Meder a Komárno; plus okolité obce, obyvatelia ktorých využívajú železničnú tra č. 131 Bratislava-Komárno žiadame Železnice Slovenskej republiky, aby dokončili začatú rekonštrukciu/modernizáciu tejto trate.
 
V r. 2012, keď na túto tra prišiel nový prepravca RegioJet nám totižto bolo sžúbené, že modernizácia prebehne vo dvoch etapách - prvá, ktorá aj prebehla, po Dunajskú Stredu, druhá, o ktorú žiadame; na trase vedúcej cez vyššie zmienené obce a mestá.
 
Na tejto trase ležia aj kúpežné mesto Vežký Meder a historicky významné mesto Komárno. Dovolím si tvrdi, že práve cez dopravu sa dá významne podpori turistický ruch v danom regióne.
 
Modernizované stanice by na kožaje vrátili množstvo cestujúcich, vidíme to na už modernizovanej časti trate, kde žudia z blízkych obcí volia na dopravu do práce práve železničnú prepravu. V Komárne je už dnes, ešte pred dobudovaním mosta/obchvatu problematickým práve smer z Bratislavy, keď sú v rannej špičke kolóny až po Novú Strហ- tie by sa mohli vďaka lepšej železničnej doprave zmierni.
 
Na tejto trase jazdia "nízkopodlažné" vlaky, no označenie "nízkopodlažné" im prináleží len po Dunajskú Stredu. Ďalej, keď v niektorých obciach je nástupný ostrovček vo výške trate je vežký problém nastúpi do takéhoto vlaku aj človeku bez obmedzení mobility, prípadne mamičke s kočíkom, človeku s bicyklom. Pri týchto spojoch je aj piktogram vozíčkara - čo za Dunajskou Stredou pôsobí takmer ako výsmech. Vlakový personál, spolucestujúci síce sú ochotní pomôc, no vyloži takmer 100kg (mechanický invalidný vozík 20-25 kg; "živá váha" človeka nech je 70 kg) si trúfa málokto a chce to vežkú dávku odvahy aj od samotného vozíčkara.
 
Chcem veri, že Vám vyššie vymenované skutočnosti nie sú žahostajné a že aj my, za Dunajskou Stredou čoskoro budeme môc cestova ako žudia žijúci v 21. stroročí.
 
I. Páleník, go-ok E. Balašková, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO Komárno
 
Zdroj: TU!
 
Autor: admin | Dňa: 04. 09. 2019 | 1625x prečítané | Spä
Príspevkov: 0 Zobrazi diskusiu | Prida príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlači
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívatežské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateža!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Kožajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ĎalĹĄie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhžadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

Š ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018