Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repaired Železničné.info - Terminologický slovník
 Infoblok
IP adresa: 3.223.3.251
Dátum: 07. 10. 2022
Čas: 07:44
Meniny má: Eliška
Zajtra: Brigita
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 1718
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 1486
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1793
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1572
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1994
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1679
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 1832
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1855
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1674
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 1764
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie

Terminologický slovník

Vlož slovo:  

A | B | č | D | E | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | ú | V | Z

stanica

- miesto, kde zastavuje vlak; budova na tomto mieste vybavená na riadenie dopravy (železničná stanica),

- dopravňa s koľajovým rozvetvením a určeným rozsahom poskytovaných prepravných služieb,

angl.: Railstation
 
 
Železničné stanice sú výkonnými pracoviskami železníc, ktoré zabezpečujú bezpečnú, pravidelnú a plynulú vlakovú dopravu a bezpečnú a hospodárnu prevádzku. V železničných staniciach sa zostavujú a zoraďujú vlaky. Železničné stanice prijímajú a vypravujú vlaky a riadia ich pohyb. Úlohou železničných staníc je tiež obsluha manipulačných miest a vlečiek, kontajnerových terminálov a prekladísk, pričom zabezpečujú pristavenie a odsun vozňov z manipulačných miest.
 
Železničné stanice zabezpečujú plnenie grafikonu vlakovej dopravy a plánu vlakotvorby, pričom zostavujú, zabezpečujú a vyhodnocujú zmenový plán prevádzkovej práce. Železničné stanice ďalej vedú štatistickú evidenciu výkonov stanice a pripravujú podklady pre tvorbu grafikonu vlakovej dopravy.
 
Železničné stanice sa dajú rozdeliť podľa viacerých kritérií.
 
Podľa umiestnenia v železničnej sieti ich možno rozdeliť na:
 
-         začiatočné,
-         koncové,
-         úsekové,
-         medziľahlé,
-         odbočné,
-         prípojné,
-         križovatkové,
-         styčné. 
 
 Druhy staníc
 
Začiatočná a koncová stanica trate je určená v tabuľkách traťových pomerov, kde je uvedený začiatok a koniec trate.
 
Úseková stanica je väčšinou vlakotvorná stanica ohraničujúca zároveň dispečerský okruh alebo stanica, v ktorej sa vymieňajú vlakové náležitosti.
 
Medziľahlá stanica leží medzi dvoma dispozičnými stanicami alebo medzi dispozičnou a koncovou stanicou. Tieto stanice patria k staniciam s menším rozsahom práce, a preto aj s menším technickým vybavením.
 
Úvraťová stanica je stanica, z ktorej vlak pokračuje po zmene smeru jazdy.
 
Odbočná stanica je stanica, do ktorej je zaústená trať, z ktorej je možná priama doprava na inú trať, takže vlaky zo zaústenej trate nemusia v tejto stanici končiť jazdu.
 
Križovatková stanica je stanica v mieste križovania dvoch alebo viacerých tratí rovnakého významu. V týchto staniciach je umožnený prechod vlakov medzi susednými medzistaničnými úsekmi tej istej trate, a tiež prechod vlakov do medzistaničných úsekov križovanej trate.
 
Styčná stanica je stanica, v ktorej sa stýkajú železnice rôznych prevádzkovateľov železníc (dráhy).
 
Železničný uzol je dopravne významné miesto vymedzené v železničnej sieti, v ktorom sa zbieha viacero tratí. Železničný uzol tvoria viaceré uzlové stanice.
 
Podľa charakteru práce možno železničné stanice deliť na:
 
-         osobné,
-         nákladné,
-         prekládkové,
-         zmiešané,
-         zriaďovacie,
-         odstavné,
-         pohraničné prechodové.
 
Osobné stanice sú určené pre prepravu osôb, cestovných batožín a kuriérnych zásielok. V týchto staniciach sú okrem technických zariadení ďalšie zariadenia, ktoré slúžia pre potreby cestujúcich, a to najmä:
 
-         pokladne,
-         čakárne,
-         úschovne batožín,
-         informačné kancelárie,
-         nástupištia,
-         reštaurácie, bufety,
-         novinové stánky,
-         hygienické zariadenia, napr. WC, umyvárne, sprchy.
 
Usporiadanie koľajiska, nástupíšť, podchodov, nadchodov je situované tak, aby bolo umožnené vybavenie cestujúcich a batožín. Súčasťou koľajiska môžu byť tiež skupiny odstavných koľají, na ktorých sa vykonáva čistenie a bežná údržba osobných vozňov a služobných vozňov, a prípadne sa tu vykonávajú menšie opravy a radenie osobných vlakov.
 
Nákladné stanice slúžia pre prepravu tovarov a manipuláciu s nimi (nakladanie, vykladanie). Pre manipuláciu a prepravu tovarov sa využívajú:
 
-        nakladacie a vykladacie rampy (bočné, čelné),
-        sklady a skladovacie plochy na dočasné uskladnenie a uloženie prepravovaných tovarov,
-        mechanizmy pre manipuláciu s tovarmi.
 
Prekládkové stanice sú špeciálne nákladné stanice, ktoré umožňujú styk železníc s rôznym rozchodom, a sú to tiež stanice v prístavoch, kde sa prekladajú tovary z vlakov na lode, resp. opačne. U nás je prekládkovou stanicou Čierna nad Tisou, v ktorej sa stretávajú dva rozchody, normálny 1435 mm a široký 1524 mm.
 
Zmiešaná železničná stanica podľa charakteru prác je stanica, ktorá je určená pre vybavovanie cestujúcich a tiež pre nakládku a vykládku tovarov. Tento charakter má drvivá väčšina našich staníc.
 
Zriaďovacia stanica je určená na rozraďovanie a zostavovanie nákladných vlakov. V týchto staniciach je vchodová skupina koľají, na ktorých sa vykonávajú technologické úkony pred rozradením vlaku, smerová skupina koľají, na ktorých sa zhromažďujú rozradené vlaky, odchodová skupina koľají, na ktorých sa vykonávajú technologické úkony pre odchodom vlaku, staničná skupina koľají, na ktorých sa robí druhotný posun a zostava viacskupinových vlakov, výťažná koľaj určená pre vykonávanie posunu pri rozraďovaní vozňov priamo, alebo cez zvážny pahorok, zvážny pahorok, ktorý slúži na rozraďovanie vozňov s využitím ich vlastnej hmotnosti a gravitačnej sily. Pre riadenie rýchlosti rozraďovaných vozňov slúžia koľajové brzdy.
 
Odstavná stanica je určená pre odstavovanie súprav osobných vlakov a ich údržbu, prevádzkové ošetrenie a zbrojenie.
 
Pohraničná prechodová stanica je určená pre bezprostredný styk so susednou zahraničnou železnicou.
 
Podľa účelu operatívneho riadenia prevádzkovej práce, plánovania a pre špeciálnu technológiu práce sa železničné stanice dajú rozdeliť na:
 
-       dispozičné, ktoré majú dispozičnú právomoc (zavádzajú a odriekajú vlaky) a dispozičnú povinnosť(zodpovedajú za včasný zvoz a rozvoz záťaže),
-       plánovacie, sú dispozičné stanice s právom plánovať vlakovú prácu na určité plánovacie obdobie,
-        stykové stanice, ktoré sa nachádzajú v mieste styku dvoch prúdových sústav.

 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018