eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 03.10. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
N������������������������������������������������������������������������kladn������������������������������������������������������������������������ doprava
trba je trba
Peter, 04.11.2014 (65001 pretan)

Predminulý víkend Noro trávil doma, a pretoe v eskej republike bol v utorok štátny sviatok, víkend si predil. Kee u nás prevládalo dobré poasie, dohodli sme si na pondelok výlet na Štrbu. Poda dohody som v pondelok ráno vyrazil na Štrbu. Noro na Štrbu pricestoval vlakom R 604.

Na Štrbu som prišiel s predstihom, aby som stihol vyfoti IC 501, potom som pokal aj na R 604, ktorým pricestoval na Štrbu Noro. alej sme spolu fotili z jednej a druhej strany pred tunajšou stanicou. Popoludní, ke u slnko kleslo nišie, presunuli sme sa k zastávke v Luivnej, kde sme ešte chvíu fotili. Tiene sa však rýchlo predlovali, preto sme sa spokojní s výletom pobrali na stanicu v Poprade, kde sme sa rozlúili. Ke Noro nasadol na vlak, zamieril som aj ja domov. To, o sa nám podarilo v ten krásny jesenný de vyfoti, je zverejnené v tejto fotoreportái.
 
Dvojika na nákladnom vlaku
Tra 180
 
Ruše 350.011 na IC 501 prechádza zastávkou Štrba
Tra 180
 
Rýchlik R 604 Dargov do Bratislavy
Tra 180
 
Rakaa 183.034 vykonáva postrk
Tra 180
 
R 601 do Košíc schádza zo Štrby
Tra 180
 
IC 502 do Bratislavy
Tra 180
 
A ešte raz o kúsok alej
Tra 180
 
R 606 na ele s rušom 361.103
Tra 180
 
V diake zubaka v stúpaní na Štrbské Pleso
Tra 180
 
Ex 122 Košian do stoveatej Prahy
Tra 180
 
Na R 603 ingov reklamná 362.012
Tra 180
 
Ten istý vlak z iného uhla
Tra 180
 
Opä jedna dvojika na nákladnom vlaku
Tra 180
 
IC 503 do Košíc
Tra 180
 
Dtto
Tra 180
 
Na R 608 Spišan alší reklamný ruše
Tra 180
 
Os 7810 z Košíc do iliny
Tra 180
 
Luivná
 
Opä ruše 350.011 na IC 504
Tra 180
 
Dtto
Tra 180
 
Rakaa 183.013 sa vracia zo Štrby
Tra 180
 
O kúsok alej
Tra 180
 
Fotografie budú priebene pridané do príslušných fotoalbumov. Foto: © autori

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Poprad Luivn (31.01.2018)
eleznin stanica Vydrnk (KB) (14.01.2016)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (2.) (25.10.2015)
Pendolino na Slovensku op skonilo (24.07.2015)
Po stopch zhadnho (ne)tvora (30.03.2015)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (26.10.2014)
Jarn prce pod Tatrami (16.03.2014)
Snehov spravodajstvo zo trby (09.02.2014)
Ako si v piatok zresetova hlavu (27.09.2013)
Historick kalendr (1.) (01.06.2013)
Zimn pohadnica zo trby (05.03.2013)
Kraoviansky tunel 2. (04.11.2012)
Vykoajenie nkladnho voza vo Vchodnej (08.10.2012)
Utorok vo Vaci (21.02.2012)
eleznin stanica Koice prejde obnovou (20.01.2012)
tiavnick tunel (05.01.2012)
Bujanovsk tunel (11.11.2011)
Mimoriadne vlaky Margecany Krompachy po novom (10.09.2010)
Vlaky nahradia autobusy v seku Margecany Krompachy (25.08.2010)
Run viadukt, tunel, zastvka, vhyba (23.12.2009)
ahanovsk tunel (08.11.2009)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (2.) (31.10.2007)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (1.) (30.10.2007)
Tra 180: ilina - Vrtky - Poprad-Tatry - Margecany - Kysak - Koice (27.09.2007)


Home