eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 03.10. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������ 180
Snehov spravodajstvo zo trby
Peter, 09.02.2014 (71644 pretan)

Zaiatkom týda poasie na našom území ovplyvovala tlaková výš, ktorá sa rozšírila od východu. Jej vplyv sa prejavil slneným a teplým poasím najmä vo východnej asti našej krajiny. Rozhodol som sa vyui slnené poasie a zašiel som na Štrbu, aby som zistil výšku snehovej pokrývky.

Zahájil som meranie a tu zrazu, rýchlik z Bratislavy do Košíc sa valí. Akurát škoda, e slnko mu priamo na elo hadí.
 
361.101-9 na R 601 do Košíc
Štrba 
 
Pokraujem v meraní, no v diake zaujem, e nákladný vlak do kopca sa trápi. Rakaa na jeho konci sa tvári, e tlaí ostošes, a o chvíu sa u naprázdno vracia spä, aby sa tvárila na konci alšieho vlaku. Elektrický ruše 183.037-1 vykonával v tento de postrk na štrbskej rampe.
 
183.037-1
Štrba
 
Štrba
 
Uvaujem ako alej, kee tu ma vlaky pri meraní stále otravujú, no ni iné som nevymyslel, len som zamieril na západnú stranu. Meriam, meriam výšku snehu, ke tu zrazu a dva vlaky sa na ma vyrútili. Po jednom by ma viac potešili, ale o u, vzdávam to, ve sú v presile.
 
Díky Broa
Štrba
 
Rakaa 183.006-6 tlaí nákladný vlak
Štrba 
 
Nestihol som ani meradlo do snehu zapichnú a Košian do Prahy sa objavil.
 
163.113-4 na Ex 122 Košian
Štrba 
 
Vrátil som sa na pôvodné miesto dokoni merania. Meriam, meriam, ke ma ingov vyruší, s modrým rušom na ele.
 
362.012-7 na R 603 ingov
Štrba 
 
Asi hodinu po ingove na íceku alší modrý ruše.
 
350.004-8 na IC 503
Štrba 
 
Aj napriek vlakovým nástrahám som ukonil merania a vybral sa opä na západnú stranu dokoni prácu aj tam. Ako tak meriam výšku snehovej pokrývky, alší vlak na koaji, rýchlik Spišan do Bratislavy a na jeho ele 362.001.  
 
Dvojsystémový elektrický ruše 362.001-0
Štrba 
 
A za rýchlikom osobný vlak s jednosmerným Bondom...
 
162.007-9 na osobnom vlaku 7810
Štrba 
 
Tu sneh, tam sneh, nerušene meriam koko ho je, ke voajaká kouha sa valí zhora, a to modrá ET22-100 PKP Cargo v slubách súkromnej spolonosti. Záa jej robila aj 121.004.
 
PKP Cargo ET22-1000 na ele nákladného vlaku
Štrba 
 
Vlak prešiel a ja som si krátku prestávku urobil. Kochám sa panorámou pocukrovaných Tatier a sledujem, ako sa zubaka na Štrbské Pleso plazí.
 
Zubaka na Štrbské Pleso
Štrba
 
Štrba 
 
Ke som konene posledné meranie urobil pod Kriváom, aj Krivá sa objavil, a na om kakadu modrá 350.014-7.
 
350.014-7 na IC 504 Krivá
Štrba 
 
Na základe výsledkov merania, môem aj záverené snehové spravodajstvo vyda:
 
"Pod Tatrami dobre, pod Tatrami zdravo,
pod Tatrami dobre, pod Tatrami zdravo,
ale pod Tatrami, ale pod Tatrami,
hej, snehu vemi málo,
ale pod Tatrami, ale pod Tatrami,
hej, snehu vemi málo."
 
Foto a veselý text: © autor. Fotografie vo vekosti 1024px budú pridané do príslušných fotoalbumov.

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Poprad Luivn (31.01.2018)
eleznin stanica Vydrnk (KB) (14.01.2016)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (2.) (25.10.2015)
Pendolino na Slovensku op skonilo (24.07.2015)
Po stopch zhadnho (ne)tvora (30.03.2015)
trba je trba (04.11.2014)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (26.10.2014)
Jarn prce pod Tatrami (16.03.2014)
Ako si v piatok zresetova hlavu (27.09.2013)
Historick kalendr (1.) (01.06.2013)
Zimn pohadnica zo trby (05.03.2013)
Kraoviansky tunel 2. (04.11.2012)
Vykoajenie nkladnho voza vo Vchodnej (08.10.2012)
Utorok vo Vaci (21.02.2012)
eleznin stanica Koice prejde obnovou (20.01.2012)
tiavnick tunel (05.01.2012)
Bujanovsk tunel (11.11.2011)
Mimoriadne vlaky Margecany Krompachy po novom (10.09.2010)
Vlaky nahradia autobusy v seku Margecany Krompachy (25.08.2010)
Run viadukt, tunel, zastvka, vhyba (23.12.2009)
ahanovsk tunel (08.11.2009)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (2.) (31.10.2007)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (1.) (30.10.2007)
Tra 180: ilina - Vrtky - Poprad-Tatry - Margecany - Kysak - Koice (27.09.2007)


Home