eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 08.12. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������ 180
Zimn pohadnica zo trby
Peter, 05.03.2013 (79696 pretan)

V poslednom období mám akútny nedostatok voného asu. ia, prejavuje sa to aj na stránkach magazínu elezniné.info. Je to však prechodný stav, ktorý oskoro pominie. Pretrvávajúce slnené poasie v posledných doch ma aj napriek iným povinnostiam vylákalo k trati. Chcel som urobi pár zimných záberov a kee v nišie poloených miestach u nie je súvislá snehová pokrývka rozhodol som sa pre výlet pod Tatry.

Ráno som vyrazil z domu s tým, e stihnem vyfoti prvé IC z Bratislavy. Moje plány sa však zmenili v momente, ke som sa zníenou rýchlosou prepletal pomedzi výtlky na hlavnej ceste tzv. I. triedy. Uvedomil som si, e som mal vyrazi predsa len o osi skôr. V Poprade som si dal krátku prestávku. Zistil som, e R 601 Váh mešká asi 20 minút. Rozhodol som sa na poka na zastávke Luivná. Ešte pred rýchlikom prešiel nákladný vlak smerom na Štrbu, na konci ktorého bol na postrku ruše radu 363.
 
Ruše Cargo 363.088 na postrku nákladného vlaku
Vlak
 
361.004 na R 601 Váh
Vlak
 
Ke prvý rýchlik z Bratislavy do Košíc prešiel zamieril som na Štrbu. akajúc na vlaky od Košíc som sa kochal pohadom na naše pocukrované vehory. Aj v okolí Štrby bolo dos snehu, všetko bolo biele, a oi rezalo. Marcové slnko u celkom príjemné hrialo, ale trochu pofukovalo. Na oblohe nebolo ani jedného mráika. V takej idyle som pokal na IC z Košíc. Za ním išli dva nákladné vlaky s ucelenými súpravami vozov Eas, ktoré mi spríjemnili akanie na rýchlik Liptov a praský expres Košian. 
 
IC 502 Gerlach so 363.145 na ele
Vlak
 
2+1 Pn s rušami 131
Vlak
 
Vlak
 
Vlak
 
Na R 606 Liptov bol ruše 362.003
Vlak
 
Expres 120 Košian s rušom D 162.064
Vlak
 
Ke expresný vlak do Prahy prešiel, prešiel som aj ja na opanú stranu. Dosta sa z hlavnej cesty k trati sa dalo len po vlastných. Snehu bolo dos, našastie jeho povrch bol dos pevný. Zrejme vietor a slnko vytvorili na povrchu snehovej pokrývky hrubú škrupinu, po ktorej sa dalo chodi, aj ke miestami sa nohy prebárali hlbšie. Pomaly som prišiel na známe miesto, kde som pokal na alšie vlaky.
 
Rýchlik R 603 ingov ahal alší rekonštruovaný ruše 361.005
Vlak
 
Na IC 503 Gerlach sa objavil ufúaný Hugo
Vlak
 
Os 7817 ilina – Košice
Vlak
 
Po prejdení rýchlika, IC a osobného vlaku som sa pobral pešo k ceste, kde som odstavil auto. Pomaly som sa presunul na predchádzajúce miesto. Pokal som na alší rýchlik do Bratislavy. Ke rýchlik Spišan prešiel, zamieril som do Vaca. Chcel som vyfoti ešte IC 504 Rysy. No nakoniec som sa z Vaca vrátil naspä na Štrbu. Slnko sa medzitým presunulo take svietilo u na elo ruša, no napriek tomu sa mi toto miesto páilo viac. Kee biely sneh dos ahal oi, rozhodol sa ís domov. Kráajúc pomaly poveda trati som vyfotil ešte elektrickú poschodovú jednotku na osobnom vlaku zo iliny do Košíc.
 
R 608 Spišan so slivkovou 362.008
Vlak
 
alší nákladný vlak s dvojikou na ele 
Vlak
 
IC 504 Rysy s 350.007
Vlak
 
EPJ radu 671 na alšom Os zo iliny do Košíc
Vlak
 
Cestou domou som mal neplánovanú zastávku pred Svitom, kde som vyfotil ešte R 610 Povaan. Na ele rýchlika bola kakadu gorila 350.008.
 
350.008 na R 610 Povaan
Vlak
 
Spokojný s výletom som potom zamieril rovno domov. Fotografie budú priebene pridané do príslušných fotoalbumov. © autor

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Poprad Luivn (31.01.2018)
eleznin stanica Vydrnk (KB) (14.01.2016)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (2.) (25.10.2015)
Pendolino na Slovensku op skonilo (24.07.2015)
Po stopch zhadnho (ne)tvora (30.03.2015)
trba je trba (04.11.2014)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (26.10.2014)
Jarn prce pod Tatrami (16.03.2014)
Snehov spravodajstvo zo trby (09.02.2014)
Ako si v piatok zresetova hlavu (27.09.2013)
Historick kalendr (1.) (01.06.2013)
Kraoviansky tunel 2. (04.11.2012)
Vykoajenie nkladnho voza vo Vchodnej (08.10.2012)
Utorok vo Vaci (21.02.2012)
eleznin stanica Koice prejde obnovou (20.01.2012)
tiavnick tunel (05.01.2012)
Bujanovsk tunel (11.11.2011)
Mimoriadne vlaky Margecany Krompachy po novom (10.09.2010)
Vlaky nahradia autobusy v seku Margecany Krompachy (25.08.2010)
Run viadukt, tunel, zastvka, vhyba (23.12.2009)
ahanovsk tunel (08.11.2009)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (2.) (31.10.2007)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (1.) (30.10.2007)
Tra 180: ilina - Vrtky - Poprad-Tatry - Margecany - Kysak - Koice (27.09.2007)


Home