Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 17.01. 2022
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Bratislava (uzol)
Predstaničné námestie v Bratislave
Peter, 07.04.2010 (11563 prečítané)

Začiatkom marca mestská časť Bratislava–Staré Mesto zverejnila územné rozhodnutie o plánovanej výstavbe na Predstaničnom námestí. Podľa tohto rozhodnutia by sa mal v priestore námestia vybudovať komplex pozostávajúci z dvoch administratívnych centier, jedného obchodného centra, hotela a postavená má byť nová viacúčelová staničná hala. Výstavba sa bude týkať aj mestskej dopravy v okolí.

Situácia v železničnej doprave z hľadiska prepravy osôb je v Bratislave dlhodobo nevyhovujúca. Mestu chýba železničná stanica, ktorá by spĺňala štandardy, ktoré sú bežné v iných európskych veľkomestách. Bratislavská hlavná stanica nie je vyhovujúca ani z dopravného hľadiska a ani z hľadiska kultúry cestovania. Zatiaľ čo sa Železnice Slovenskej republiky snažia v posledných rokoch modernizovať aspoň nástupištia, staničná budova a jej okolie je neustále terčom kritiky občanov a cestujúcich. Žiaľ, za tento stav môže aj pomaly desať rokov čakania na pripravovanú investíciu.  
 
Prístavba prijímacej budovy
Predstaničné námestie
 
V období rokov 1988 až 1990 bola postavená prístavba prijímacej budovy, ktorá bola orientovaná do predstaničného priestoru. Prístavbou bol rozšírený vestibul, v ktorom boli zriadené nové pokladnice a iné zariadenia precestujúcich. Išlo o provizórne riešenie, pretože železnice (resp. generel železničnej dopravy) uvažovali o výstavbe novej osobnej stanici v priestore súčasnej stanice Bratislava filiálka a o modernizácii celej hlavnej stanice, t.j. koľajiska a prijímacej budovy.
 
Východ z budovy na Predstaničné námestie
Predstaničné námestie
 
Interiér vestibulu
Predstaničné námestie
 
Mnohými kritizovaná prístavba prijímacej budovy bude v rámci výstavby odstránená, čím dôjde k odhaleniu priečelia pôvodnej budovy stanice.
 
Interiér vestibulu (prístavok) - vstup
Interiér vestibulu
 
Pohľad na priečelie pôvodnej výpravnej budovy z poschodia prístavku
Interiér vestibulu
 
Interiér vestibulu v prístavku
Interiér vestibulu
 
Interiér vestibulu v prístavku - naľavo pokladne
Interiér vestibulu
 
Príchod od električiek je zastrešený prístavkom
Interiér vestibulu
 
Predstaničný priestor je ohraničený zo západu od Pražskej ulice železničným násypom, na ktorom sa nachádza tiež Múzeum dopravy. Časť železničného skladu Múzea dopravy, ktorý je pamiatkou, bude zlikvidovaná. Povedie tadiaľ vchod do garáží.
 
Múzeum dopravy leží na železničnom násype
medzi Pražskou ulicou a Predstaničným námestím
Predstaničné námestie
 
Výpravná budova prvej parnej železnice na Šancovej ulici
Predstaničné námestie
 
Vchod a zároveň východ do Predstaničného námestia je z juhu zo Šancovej ulice. Z východu námestie ohraničuje Žabotová ulica a zo severu budova hlavnej stanice.
 
Šancová ulica z nadchodu - smer Račianske mýto
Predstaničné námestie
 
Predstaničné námestie - vchod a východ je z juhu
Predstaničné námestie
  
Električková trať - smer hlavná stanica
Predstaničné námestie
 
Súčasťou výstavby plánovanej od roku 2000 je preloženie a vybudovanie nových prípojných komunikácií a inžinierskych sietí. Vybudované má byť nové podzemné parkovisko s približne 1600 parkovacími miestami. V podzemí budú vybudované zastávky pre všetky druhy mestskej hromadnej dopravy. Električková trať bude presunutá do podzemia podjazdom vybudovaným od Štefaničovej ulice popod Šancovú ulicu. Trolejbusová trať bude preložená na Žabotovu ulicu. Plánované dopravné riešenie zasiahne do okolitých ulíc Šancová, Pražská, Žabotova a Štefaničova, ktoré sa rozšíria a vzniknú nové dopravné prepojenia medzi nimi.
 
Predstaničné námestie - nákres pôvodnej situácie riešenia MHD do roku 1980
(zdroj: Železničné stanice a uzly, Z. Jirsák a kol.)
Predstaničné námestie
 
Pôvodné obratisko električiek sa nachádzalo v priestore súčasnej autobusovej a trolejbusovej konečnej od začiatku prevádzky električiek v Bratislave (1895).
 
Nové obratisko - vzadu výpravná budova
Predstaničné námestie
 
Pri prekládke električkovej trate na Hlavnú stanicu bolo v roku 1980 vybudované nové obratisko s tromi nástupišťami.
 
Obratisko je položené nižšie a príchod je pohyblivými schodmi a schodiskom
Predstaničné námestie
 
Výstavba rozsiahleho komplexu mešká už niekoľko rokov. Odpor voči plánovanej výstavbe nemajú len v blízkom okolí žijúci obyvatelia, ale aj ochranári. Kvôli výstavbe zaniknú tenisové kurty a detské ihrisko, ktoré sa nachádzajú v uvažovanom priestore.
 
Detské ihrisko a napravo vedľa neho sú tenisové kurty - pohľad zo Žabotovej ulice
Predstaničné námestie
 
Vyrúbaných má byť vyše 600 stromov, 200 tují a vyše 1000 m2 kríkov. Tieto výhrady sú však zo strany mesta odmietané, pretože sa tu plánuje výsadba nových stromov, kríkov aj trávnikov.
 
Predstaničné námestie a množstvo stromov a zelene
Predstaničné námestie
 
Cestu po oboch stranách lemujú stromy, ktoré v lete poskytujú príjemný chládok
Predstaničné námestie
 
Či, a kedy sa výstavba začne, nie je zrejmé ani po vydaní územného rozhodnutia. Výstavbou komplexu by sa mohli odstrániť niektoré nedostatky hlavnej stanice, ktoré sú v súčasnosti cieľom kritiky. Do úvahy však treba vziať aj oprávnené pripomienky. Snáď sa o ďalšom vývoji objavia čoskoro nejaké informácie.
 
Spracované podľa informácií z verejných zdrojov a zdrojov:  

 


Home