eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 08.12. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������ 173
Stratensk labyrint (3.) Hamrick tunel - Dedinky
Peter, 25.06.2009 (58814 pretan)

    Ak  sa dostatone nasýtime pohadom na skalné bralo pripomínajúce „Slona“, môeme pokraova k alšiemu tunelu na trati z ervenej Skaly do Margecian, ktorým je Hamrický tunel. Po avej strane nám spolonos robia vody nádre Palcmanská Maša, ktorú elezniná tra za tunelom kriuje na dvoch miestach. O tom je tretie pokraovanie putovania po Stratenskom labyrinte.

Hamrický tunel je 300 m dlhý a po celej dke je zakrivený v prechodnici a v oblúku s polomerom 310 m.
 
Hamrický tunel - portál P 1
Hamrický tunel
 
Hamrický tunel
 
Niveleta trate klesá na dke 36 m zo strany od ervenej Skaly 9,9 promile zostatok klesá 8,1 promile.
 
Hamrický tunel - portál P 2
Hamrický tunel
 
Hamrický tunel - osobný vlak z Margecian do ervenej Skaly vchádza do tunela
Hamrický tunel
 
Vápence týmto tunelom prerazené sú prestúpené mnohými dutinami a hniezda sú vyplnené hlinou. Vyskytli sa tie poetné pramene vody, ale ani v tomto tuneli neboli pri razení tlaky. Razenie sa dialo 37 vnútorných a 2 portálových pásoch. Takmer na celej dke má tunel nepremokavý betónový kryt (2696 m2). Objem výlomu tunela inil 13100 m3, murivo 3100 m3, stavebné náklady dosiahli výšku 3,0 mil. K.
 
Dedinky
Mapa
 
Geografické pomery sú na tomto úseku obané. Tra za Hamrickým tunelom z priestorových dôvodov dvakrát prechádzala ponad rieku Hnilec a cestnú komunikáciu. Dnes však väšina udí pozná tento úsek trate úplne inak.
 
Dedinky - most v km 66,667
Most v km 66,365
 
V roku 1956 bola pre úely výroby elektrickej energie do prevádzky uvedená vodná nádr „Palcmanská Maša“. Táto akumulaná nádr v km 71,35 zadriava vody Hnilca, ktoré sa v prípade potreby výroby elektrickej energie odvádzajú cez turbínu do vyrovnávacej nádre vybudovanej na Dobšinskom potoku. Tak trochu kuriózne sa odvádza voda z rieky Hnilec do rieky Slaná. Sústava vodných diel bola vybudovaná v rokoch 1948 a 1956.
 
Dedinky - most v km 66,667
Most v km 66,365
 
Objem nádre Palcmanská Maša je 10,28 mil. m3. Prevanú as pravého brehu nádre tvorí teleso elezniného násypu, ktorý bol opevnený tak, aby odolal vlneniu a kolísaniu hladiny. Nádr je vytvorená 31 m vysokou gravitano-betónovou priehradou.
 
Dedinky - most v km 66,667
Most v km 66,667
 
Prvý z pôvodne nad cestou a riekou Hnilec postavených mostov v stavebnom km 25,750 km leí v oblúku s polomerom 450 m. Má dva otvory s priamopásovými priehriadovými konštrukciami s rozpätím 33,3 m a 24,4 m. Most poda znaenia SR leí v km 66,677.
 
Dedinky - most v km 66,365
Most v km 66,365
 
Druhý most v stavebnom km 26,100 leí v oblúku s polomerom 300 m, má dva otvory. Oceová konštrukcia otvorov má rozpätie 19,5 m a 23,45 m. Most poda znaenia SR leí v km 66,365. Most s celkovou hmotnosou 1,285 t má plnostenné hlavné nosníky a spodnú mostovku. 
 
Dedinky - Palcmanská Maša a elezniná tra
Dedinky
 
elezniná tra z ervenej skaly do Margecian spolone s vodnou nádrou Palcmanská Maša a prekrásnou okolitou prírodou vytvára nádhernú panorámu, preto je jej okolie asto vyhadávané domácimi aj zahraninými turistami a milovníkmi eleznice.
 
Dedinky
Dedinky
 
Fotografie objektov si môete pozrie vo fotoalbume. Foto: © autor
 
Zdroj informácií:  

Svisiace lnky:
S Papagjom na Horehronie (30.09.2014)
Pod Krovou hoou op iiel parn vlak (03.08.2014)
Dnes iiel Dobinsk adov expres (26.07.2014)
Pozvanie na vlet: Dobinskm adovm expresom (20.07.2014)
Zamraen v Raji 2013 (18.08.2013)
Za Pomaranom na Horehronie (07.08.2013)
Zamraen v Raji (21.08.2012)
Do Gelnice za Magdou (19.03.2012)
Motorkou z Koc do Gelnice (11.03.2012)
Margecianska spojka (26.03.2011)
eleznin stanica Dobinsk adov Jaskya (26.01.2011)
Parnm vlakom popod Krovu hou (07.08.2009)
Stratensk labyrint (2.) Straten Stratensk tunel (11.06.2009)
Telgrtska sluka (z histrie trate) (01.06.2009)
Stratensk labyrint (1.) Dobinsk adov Jaskya - Straten (29.05.2009)
Tunel pod Besnkom (17.02.2008)
Hronsk tunel (02.01.2008)
Kamenn most v Telgrte - Chmarosk viadukt (23.12.2007)
Telgrtsky viadukt (05.12.2007)
Telgrtsky tunel (03.12.2007)
Viadukt Stratenk (21.10.2007)
Tra 173: erven Skala - Telgrt - Nlepkovo - Margecany (27.09.2007)


Home