eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 08.12. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������ 173
Stratensk labyrint (2.) Straten Stratensk tunel
Peter, 11.06.2009 (68238 pretan)

    Druhú as putovania stratenským labyrintom zaneme v Stratenej. Pri výstavbe trate z ervenej Skaly do Margecian nebola budovaná len elezniná tra, ale na viacerých miestach bola vybudovaná nová cesta a upravené koryto rieky Hnilec. Tak tomu bolo aj pri Stratenej, kde sa veda seba tiesni rieka, cesta a nová elezniná tra. 

Našej pozornosti by nemal uniknú aj jeden pekný klenbový priepust, ktorý je na trati pred zastávkou od Dobšinskej adovej Jaskyne. Inak aj Dobšinská adová Jaskya patrí zo správneho hadiska do obce Stratená. K spomínanému priepustu sa dá dosta miestnou cestou vedúcou od hlavnej cesty.
 
Zastávka Stratená    
Stratená
 
Klenbový priepust 
Stratená
 
V Stratenej je elezniná zastávka s drevenou akárou. Práve tu zaneme výpravu k Stratenskému tunelu. K zastávke vedie miestna cesta.
 
Motorový vlak do Margecian odchádza zo Stratenej 
Stratená
 
Pred mostom ponad cestu I/67
Stratená
 
Po krátkej chôdzi prichádzame k mostu, ktorý tesne za obcou Stratená vedie ponad cestu I/67 z Popradu do Roavy. Most leí v km 68,371, resp. v stavebnom km 24,1. Aj ke to zo elezninej trate nie je pre stromy vidie, dolu pod traou teie rieka Hnilec, ktorá sa tu o miesto delí s hlavnou cestou. Pri výstavbe eleznice bolo potrebné na tomto úseku upravi koryto rieky Hnilec a postavi novú cestu.
 
Most ponad cestu I/67 - smer Poprad
Stratená
 
Most ponad cestu I/67 - smer Roava
Stratená
 
Most ponad cestu I/67 - pravá klenba a priepust 
Stratená
 
Most má tri otvory, krajné klenuté so svetlosou po 7 m a stredný premostený oceovou konštrukciou o rozpätí 18,5 m. Plechová konštrukcia s hornou mostovkou v oblúku s polomerom 280 m v sklone 11,3 promile. Hmotnos oceovej konštrukcie je 37,6 t.
 
Upravené koryto Hnilca medzi cestou a eleznicou
Stratená
 
Precízne vybudované technické dielo
Stratená
 
Tra na moste ide v oblúku, po jeho prejdení pokraujeme míajúc elezniné znaky upravujúce innos snehového pluhu. Tra prechádza z avého oblúka do pravého a u je vidie tunel.
 
Stratenský tunel - ervenoskalský portál (P 1) - napravo zárubný múr
Stratenský tunel
 
Stratenský tunel - ervenoskalský portál (P 1) - priepust pred tunelom  
Stratenský tunel
 
Stratenský tunel leí v km 68,00 a je len 105 m dlhý. Tunel leí iastone v oblúku s polomerom 300 m a iastone v prechodnici. Niveleta klesá 9,4 promile.
 
Stratenský tunel - Margecanský portál (P 2)  
Stratenský tunel
 
Stratenský tunel - Margecanský portál (P 2)  
Stratenský tunel
 
Tunel bol razený v 13 vnútorných pásoch a dvoch portálových pásoch (tieto po 2 m), priom výlom bol 3700 m3 a objem muriva bol 4400 m3. Náklady na výstavbu tunela boli asi 1,3 mil. K.
 
Stratenský tunel - osobný vlak do ervenej Skaly vchádza do tunela 
Stratenský tunel
 
Poas 2. svetovej vojny bol tunel poškodený. Úplne zniená bola tunelová rúra v dke 105 m a tunelový zárez bol zavalený 25000 m3 skál z porušeného nadloia. Pri stratenskom portáli (P1) bola zaloená nálo dvoch vozov traskavín a leteckých bômb. Výbuch bol tak silný, e nielene úplne zniil tunelovú rúru, ale rozrušil aj vysoké nadloie.
 
Skalné bralo Slon
Skalné bralo Slon
 
Po prejdení tunela sa dostaneme do skalnej tiesavy. Po avej strane rieka Hnilec pomaly prechádza do vodnej nádre, ktorá bola vybudovaná neskôr. Za riekou sa vypína skalné bralo, ktoré poda svojho vzhadu dostalo pomenovanie Slon.
 
Fotografie objektov si môete pozrie vo fotoalbume. Foto: © autor
 
Zdroj informácií:
 
·          Dr. J. Konrza: Stavba jednokolejné hlavní dráhy ervená Skala – Margecany,
·          Rekonštrukcia elezníc na Slovensku, Vydalo Povereníctvo dopravy a verejných prác v Bratislave 1946,
·          SR.

Svisiace lnky:
S Papagjom na Horehronie (30.09.2014)
Pod Krovou hoou op iiel parn vlak (03.08.2014)
Dnes iiel Dobinsk adov expres (26.07.2014)
Pozvanie na vlet: Dobinskm adovm expresom (20.07.2014)
Zamraen v Raji 2013 (18.08.2013)
Za Pomaranom na Horehronie (07.08.2013)
Zamraen v Raji (21.08.2012)
Do Gelnice za Magdou (19.03.2012)
Motorkou z Koc do Gelnice (11.03.2012)
Margecianska spojka (26.03.2011)
eleznin stanica Dobinsk adov Jaskya (26.01.2011)
Parnm vlakom popod Krovu hou (07.08.2009)
Stratensk labyrint (3.) Hamrick tunel - Dedinky (25.06.2009)
Telgrtska sluka (z histrie trate) (01.06.2009)
Stratensk labyrint (1.) Dobinsk adov Jaskya - Straten (29.05.2009)
Tunel pod Besnkom (17.02.2008)
Hronsk tunel (02.01.2008)
Kamenn most v Telgrte - Chmarosk viadukt (23.12.2007)
Telgrtsky viadukt (05.12.2007)
Telgrtsky tunel (03.12.2007)
Viadukt Stratenk (21.10.2007)
Tra 173: erven Skala - Telgrt - Nlepkovo - Margecany (27.09.2007)


Home