eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 08.12. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������ 173
Stratensk labyrint (1.) Dobinsk adov Jaskya - Straten
Peter, 29.05.2009 (59860 pretan)

   V úseku medzi stanicami Dobšinská adová Jaskya a Mlynky rieka Hnilec vytvára mnostvo ostrých zákrut v údolí s vysokými strmými vápencovými skalami. elezniná tra tu prechádza štyrmi v malých vzdialenostiach od seba nachádzajúcimi sa tunelmi, ktorých razenie bolo pomerne jednoduché, pretoe všade bol súdrný celkom suchý vápenec. Okrem tunelov je tu aj niekoko zaujímavých elezniných mostov. V prvej asti sa zoznámime s  niektorými objektmi v úseku Dobšinská adová Jaskya – Stratená.

Pribline dva kilometre za stanicou Dobšinská adová Jaskya v smere do Margecian leí v km 71,590 betónový most dlhý 29,20 m. Most má dva otvory a tra na om ide v oblúku. Prvý otvor nad riekou Hnilec je klenbový.
 
Jarabský tunel 2. - portál P 1 od Dobšinskej adovej Jaskyne
Jarabský tunel 2.
 
Klenbová as mostu pred Jarabským tunelom 2. nad Hnilcom
Jarabský tunel 2. - most
 
Druhý hranatý otvor je nad cestou I/67 spájajúcou Poprad a Roavu. Na asti mosta s klenbou a podperných múroch je pouitý kame, o zvyšuje jeho atraktívnos.  
 
Most pred Jarabským tunelom 2. ponad cestu I/67 a rieku Hnilec
Jarabský tunel 2. - most
 
Jarabský tunel 2. od Dobšinskej adovej Jaskyne
Jarabský tunel 2.
 
 Tesne za mostom zaína prvý tunel s pôvodným názvom "Krivásky", v súasnosti nazývaný ako Jarabský 2. Je dlhý 326 m a leí v oblúku o polomere 340 m, niveleta je v sklone 10 promile.
 
Jarabský tunel 2. - portál P 2 od Margecian
Jarabský tunel 2.
 
Rovnako ako všetky ostatné tunely bol razený rakúskou modifikovanou metódou so stropným záberom. Celkom bolo vyhotovených 40 pásov normálne po 8 m a 2 portálové pásy po 3 m dky. Vystailo sa rovnako s netlakovými typmi 4 a 5, tri pásy (24,14 m tunelovej rúry) sú obmurované typom 6. Nepremokavý betónový kryt má celý tunel (3047 m3). Celkom bolo vylámané 13900 m3 hornín a pouité 4431 m3 muriva a betónu. Celkové náklady na tunel boli 3,6 mil. K.
 
Jarabský tunel 2. - pohad von z tunela - smer Margecany
Jarabský tunel 2.
 
Na strane od Margecian bol postavený strány domek, ktorý tu stojí doteraz.
 
Jarabský tunel 2. - strány domek
Jarabský tunel 2. - strány domek
 
Jarabský tunel 2. - odtokový kanál  
Jarabský tunel 2.
 
Druhým je 372,2 m dlhý Jarabský tunel. Zo strany od ervenej Skaly leí na dku 50 m v prechodnici, zostatok tunelu je priamy. V celom tuneli niveleta klesá 11,6 promile.
 
Jarabský tunel - portál P 1 - od Dobšinskej adovej Jaskyne bez rímsy
Jarabský tunel
 
Konzola s izolátormi pre telegrafné vedenie v tuneli
Jarabský tunel
 
Jarabský tunel - portál P 2
Jarabský tunel
 
Jarabský tunel
 
Zátarasy na zachytávanie padajúcich zvetraných skál
Jarabský tunel
 
Jarabský tunel - odtokový kanál odvádza vodu z tunela
Jarabský tunel
 
Razenie bolo vykonané v 46 osemmetrových vnútorných pásoch a 2 portálových pásoch. Nepremokavý betónový kryt hornej klenby bol vyhotovený 2699 m. Obmurovka vykazuje rovnako netlakové typy 4 a 5. Výlom tunela má obsah 14500 m3 a murivo 4400 m3. Náklady boli 3,9 mil. K.  
 
Jarabský tunel - MV 812 na osobnom vlaku z Margecian vchádza do tunela
Jarabský tunel
 
Poloha tunelov na mape
Poloha na mape
 
Zaujímavosou je, e neskôr bol súbene s týmto elezniným tunelom vybudovaný aj cestný tunel, ktorý urýchlil cestovanie a zvýšil bezpenos na ceste I/67.
 
Stratenský cestný tunel
Stratenský cestný tunel
 
Fotografie tunelov si môete pozrie vo fotoalbumoch: Jarabský tunel 2. a Jarabský tunel
 
Zdroj informácií:
 

Svisiace lnky:
S Papagjom na Horehronie (30.09.2014)
Pod Krovou hoou op iiel parn vlak (03.08.2014)
Dnes iiel Dobinsk adov expres (26.07.2014)
Pozvanie na vlet: Dobinskm adovm expresom (20.07.2014)
Zamraen v Raji 2013 (18.08.2013)
Za Pomaranom na Horehronie (07.08.2013)
Zamraen v Raji (21.08.2012)
Do Gelnice za Magdou (19.03.2012)
Motorkou z Koc do Gelnice (11.03.2012)
Margecianska spojka (26.03.2011)
eleznin stanica Dobinsk adov Jaskya (26.01.2011)
Parnm vlakom popod Krovu hou (07.08.2009)
Stratensk labyrint (3.) Hamrick tunel - Dedinky (25.06.2009)
Stratensk labyrint (2.) Straten Stratensk tunel (11.06.2009)
Telgrtska sluka (z histrie trate) (01.06.2009)
Tunel pod Besnkom (17.02.2008)
Hronsk tunel (02.01.2008)
Kamenn most v Telgrte - Chmarosk viadukt (23.12.2007)
Telgrtsky viadukt (05.12.2007)
Telgrtsky tunel (03.12.2007)
Viadukt Stratenk (21.10.2007)
Tra 173: erven Skala - Telgrt - Nlepkovo - Margecany (27.09.2007)


Home