Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 04.12. 2021
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Zru������������en������������ trate
Po stopách úzkorozchodnej trate Gelnica - Mníšek nad Hnilcom - Smolnícka Huta (Smolník) (2.) – Prakovce
Peter, 12.05.2009 (17639 prečítané)

   Články zverejnené na stránkach magazínu Železničné.info mnohých návštevníkov zaujímajú. Svedčia o tom nielen údaje o počte ich prečítaní, ale niektoré články zaujali viacerých návštevníkov natoľko, že sami prispeli nejakou informáciou k téme, alebo mi zaslali aj fotografie a obrázky. Všetkým, ktorí mi ochotne poskytli informácie a rôzne materiály ďakujem. Informácie a materiály postupne spracúvam a príležitostne ich pridávam k jednotlivým článkom a do fotoalbumov. Veľký ohlas mal článok o zrušenej úzkokoľajnej trati z Gelnice do Smolníckej Huty. Tu je jeho pokračovanie. Nuž odhaľme ďalšie tajomstvo z histórie slovenských železníc.

Železničná trať z Margecian do Gelnice v dĺžke 7,3529 km bola postavená s normálnym rozchodom. Železničná trať Gelnice do Mníška nad Hnilcom a Smolníckej Huty bola postavaná ako úzkorozchodná (1000 mm). Osobná doprava na trati v údolí Hnilca začala 27. decembra 1884 a nákladná o štyri dni neskôr, 31. decembra 1884.
 
Mapa trate Margecany - Gelnica - Mníšek nad Hnilcom - Smolnícka Huta
Mapa trate Margecany - Gelnica - Smolnícka Huta
 
Úzkorozchodná trať z Gelnice do Prakoviec, Helcmanoviec, Mníška nad Hnilcom a Smolníckej Huty viedla popri rieke Hnilec. Úzkorozchodný úsek mal dĺžku 25,510 km. Asi 8 km od Gelnice ležia Prakovce, obec, cez ktorú viedla úzkorozchodná trať. Dodnes sa v Prakovciach zachovali objekty, ktoré boli kedysi postavené na úzkokoľajnej železnici. Je to pôvodná staničná budova a niekoľko menších budov.
 
Staničná budova v Prakovciach
(zo strany "koľajiska", dnes záhrady, napravo malý drevený sklad)
Staničná budova v Prakovciach
 
Staničná budova v Prakovciach - opačná strana
Staničná budova v Prakovciach
 
Staničná budova v Prakovciach - bočná strana
Staničná budova v Prakovciach
 
 Staničná budova v Prakovciach - zo strany "koľajiska"
 Staničná budova v Prakovciach
 
Staničná budova v Prakovciach  - druhá bočná strana
Staničná budova v Prakovciach
  
Nákladný vlak v stanici v Prakovciach na čele s rušňom U 36.003
(fotografia z obdobia výstavby trate Červená Skala - Margecany)
Nákladný vlak v stanici v Prakovciach
 
Menšia budova pre pomocný personál
 Prakovce
 
Prakovce - drevený sklad
Prakovce - drevený sklad
 
Prakovce - drevený sklad vedľa staničnej budovy 
Prakovce - drevený sklad vedľa staničnej budovy
 
 Prakovce - bývalé koľajisko
 Prakovce - bývalé koľajisko
 
Prakovce - bývalé koľajisko (opačný smer)
Prakovce - bývalé koľajisko (opačný smer)
 
Úzkorozchodná železnica viedla popod les (miestna časť Walcwerk) a kopírovala tok rieky Hnilec. 
 
Prakovce - teleso trate 
Prakovce - teleso trate
 
Prakovce - teleso trate
Prakovce - teleso trate
 
Fotografie z Prakoviec mi poskytol p. Stanislav Lelák, ktorému týmto ďakujem.
 
Fotografie z úzkokoľajnej železnice "Gelnica - Mníšek nad Hnilcom - Smolnícka Huta" si môžete pozrieť vo fotoalbume

Home