eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.11. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
L - ������������������������������������������������������������������������
SR zrekontruuj eleznin stanicu Star Smokovec
admin, 19.04.2008 (11946 pretan)

 eleznice Slovenskej republiky chcú ukoni komplexnú rekonštrukciu elezninej stanice v Starom Smokovci. Do 6. júna tohto roku chcú rekonštruova 2. a 3. nástupište, elezniný zvršok a osvetlenie. Prvá as rekonštrukných prác bola vykonaná u v roku 2003. Vtedy bolo zrekonštruované nástupište pri výpravnej budove.


elezniná stanica Starý Smokovec

Pri rekonštrukcii bude preloená tie jedna výhybka, ktorá sa posunie smerom do Tatranskej Lomnice. Z dôvodu rekonštrukných prác budú aj výluky osobnej dopravy. Nástupištia budú vybudované nové s vydládeným povrchom a osvetovacie telesá budú umiestnené na stoiare trakného vedenia. Náklady spojené s rekonštrukciou dosiahnu výšku 12,762 mil. Sk. Nový šat dostane stanica v Starom Smokovci v rámci príprav na oslavy stého výroia Tatranských elektrických elezníc a Pozemnej lanovej dráhy na Hrebienok. Oslavy sa uskutonia na jese tohto roku.

elezniná stanica Starý Smokovec

Info: inet

Home