eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 08.12. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������ 173
Hronsk tunel
Peter, 02.01.2008 (41540 pretan)

Hronský tunel sa nachádza na trati 173 v km 82,122 nealeko obce Telgárt (predtým Švermovo).
 
 
 
 

elezniná tra 173 od kamenného viaduktu Chmaroška prechádza miernym pravým oblúkom a alej rovným úsekom prechádza cez priepus a vchádza do Hronského tunela, ktorým je prerazený jeden z výbekov Kráovej Holi. Po pravej stane sa kukatí hlavná cesta I/66 z Brezna do Popradu. Tunel leí v stavebnom km 10,2 - 10,45. (Pozn.: Stavebný kilometer nie je totoný s oznaením km poda SR.)


Tunel má dku 250,22 metrov a leí v oblúku s polomerom 300 metrov a so stúpaním 13,2 promile.


Tunel bol razený v porfyroch, skoro celý bol obmurovaný lomovým kameom. Nepremokavý kryt hornej klenby bol vyhotovený na dke 136 metrov.


Po východe z tunela mono z trate po pravej strane uvidie pramene slovenskej rieky Hron, poda ktorej dostal tunel aj svoje pomenovanie. Veda prameov je postavená malá besiedka, a vemi asto sa tu zastavujú pocestní, aby sa osvieili erstvou pramenistou vodou.

Fotografie sú uverejnené vo fotoalbume, ktorý je priebene dopaný fotografiami novými.

alším tunelom na trati 173 je Besnícky tunel, ale o om bude alší samostatný lánok.

Zdroj (napr.):
 
Foto: © Ing. Peter Páteek

Svisiace lnky:
S Papagjom na Horehronie (30.09.2014)
Pod Krovou hoou op iiel parn vlak (03.08.2014)
Dnes iiel Dobinsk adov expres (26.07.2014)
Pozvanie na vlet: Dobinskm adovm expresom (20.07.2014)
Zamraen v Raji 2013 (18.08.2013)
Za Pomaranom na Horehronie (07.08.2013)
Zamraen v Raji (21.08.2012)
Do Gelnice za Magdou (19.03.2012)
Motorkou z Koc do Gelnice (11.03.2012)
Margecianska spojka (26.03.2011)
eleznin stanica Dobinsk adov Jaskya (26.01.2011)
Parnm vlakom popod Krovu hou (07.08.2009)
Stratensk labyrint (3.) Hamrick tunel - Dedinky (25.06.2009)
Stratensk labyrint (2.) Straten Stratensk tunel (11.06.2009)
Telgrtska sluka (z histrie trate) (01.06.2009)
Stratensk labyrint (1.) Dobinsk adov Jaskya - Straten (29.05.2009)
Tunel pod Besnkom (17.02.2008)
Kamenn most v Telgrte - Chmarosk viadukt (23.12.2007)
Telgrtsky viadukt (05.12.2007)
Telgrtsky tunel (03.12.2007)
Viadukt Stratenk (21.10.2007)
Tra 173: erven Skala - Telgrt - Nlepkovo - Margecany (27.09.2007)


Home