eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 08.12. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������ 173
Kamenn most v Telgrte - Chmarosk viadukt
Peter, 23.12.2007 (62979 pretan)

Na slovenských elezniných tratiach je mnostvo rôznych mostov. Medzi tie najzaujímavejšie však celkom urite patrí most, ktorý sa nachádza na trati 173 nealeko obce Telgárt. Je to kamenný viadukt Chmaroška.
 

Aj ke sú v názve tohto viaduktu rozdielnosti nielen v odbornej literatúre, ale tie na niektorých internetových stránkach, ja som na základe vlastného zisovania dospel k pomenovaniu Chmarošský viadukt.

Chmarošský viadukt leí na trati 173 ervená Skala - Margecany v km 82,589 (stavebný km 9.926).

Pohad na kamenné klenby viaduktu Chmaroška


Viadukt je skutone postavený celý v oblúku, ktorý má polomer 300 metrov. Kamenný klenbový most pozostáva z deviatich otvorov so svetlosou 10 metrov. Ide o jedinený viadukt, ktorý na rozdiel od kamenného klenbového viaduktu Strateník má väšie rozmery a navyše sa nachádza na relatívne dobre prístupnom mieste. Z tohto dôvodu je pochopitene viac známy milovníkom eleznice a fotografom.

Viadukt Chmaroška je v zimnom období mnohokrát dostupný len cez objektív fotoaparátu

Dka kamenného viaduktu Chmaroška dosahuje 113,600 metrov a jeho niveleta je 18 metrov nad údolím, ktoré premosuje. Most obsahuje zhruba 5420 metrov kubických muriva.Ak existuje na slovenských elezniciach objekt, ktorého sa môem stále a neúnavne s obdivom dotknú, tak je to práve tento most. Z tohto viaduktu leiaceho pod Kráovou hoou aj dnes vyaruje neprekonaná technická zrunos a cit pre krásu, ktorý do neho vloil jeho stavite.

Rýchlik z Bratislavy do Košíc na ele s Renátkou prechádza cez viadukt Chmaroška


Fotografie viaduktu Chmaroška si môete pozrie vo fotoalbume.

Zdroj informácií, napr.: Dr. J. Konrza: Stavba jednokolejné hlavní dráhy ervená Skala – Margecany

Foto: © Ing. Peter Páteek

Svisiace lnky:
S Papagjom na Horehronie (30.09.2014)
Pod Krovou hoou op iiel parn vlak (03.08.2014)
Dnes iiel Dobinsk adov expres (26.07.2014)
Pozvanie na vlet: Dobinskm adovm expresom (20.07.2014)
Zamraen v Raji 2013 (18.08.2013)
Za Pomaranom na Horehronie (07.08.2013)
Zamraen v Raji (21.08.2012)
Do Gelnice za Magdou (19.03.2012)
Motorkou z Koc do Gelnice (11.03.2012)
Margecianska spojka (26.03.2011)
eleznin stanica Dobinsk adov Jaskya (26.01.2011)
Parnm vlakom popod Krovu hou (07.08.2009)
Stratensk labyrint (3.) Hamrick tunel - Dedinky (25.06.2009)
Stratensk labyrint (2.) Straten Stratensk tunel (11.06.2009)
Telgrtska sluka (z histrie trate) (01.06.2009)
Stratensk labyrint (1.) Dobinsk adov Jaskya - Straten (29.05.2009)
Tunel pod Besnkom (17.02.2008)
Hronsk tunel (02.01.2008)
Telgrtsky viadukt (05.12.2007)
Telgrtsky tunel (03.12.2007)
Viadukt Stratenk (21.10.2007)
Tra 173: erven Skala - Telgrt - Nlepkovo - Margecany (27.09.2007)


Home