eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 08.12. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������ 173
Telgrtsky viadukt
Peter, 05.12.2007 (52403 pretan)

Telgártsky viadukt leí na trati 173 ervená Skala - Margecany v tesnej blízkosti horehronskej obce Telgárt (predtým nejaký as Švermovo).
 
 
 

 

elezniná tra 173 po vyjdení z Telgártskeho tunela prechádza avým oblúkom na vysokom násype. V elezninom násype sú dva priepuste nad ponou cestou, ktoré umoujú prejazd menším traktorom. Tra alej prechádza Telgártskym viaduktom, za ktorým kriuje sama seba s výškovým rozdielom 31 metrov. Telgártska sluka na trati 173 je jediná na Slovensku.


Viadukt sa nachádza na trati 173 v km 83,087 (stavebný km 9,422) v priamom úseku v stúpaní 17 promile.


Most je 86,550 metrov dlhý a dosahuje výšku 22 metrov. Dva krajné diely sú postavené z kamenných oblúkov so svetlosou 9 metrov.


Prostredný diel je postavený ako jeden oblúk zo elezobetónu formou lenenej oblúkovej konštrukcie a dosahuje svetlos 31,88 metrov. Celkový objem muriva viaduktu je 3570 metrov kubických.


Fotografie sú uverejnené vo fotoalbume, ktorý je priebene dopaný fotografiami novými.


Zdroj:
Foto: © Ing. Peter Páteek

 

Svisiace lnky:
S Papagjom na Horehronie (30.09.2014)
Pod Krovou hoou op iiel parn vlak (03.08.2014)
Dnes iiel Dobinsk adov expres (26.07.2014)
Pozvanie na vlet: Dobinskm adovm expresom (20.07.2014)
Zamraen v Raji 2013 (18.08.2013)
Za Pomaranom na Horehronie (07.08.2013)
Zamraen v Raji (21.08.2012)
Do Gelnice za Magdou (19.03.2012)
Motorkou z Koc do Gelnice (11.03.2012)
Margecianska spojka (26.03.2011)
eleznin stanica Dobinsk adov Jaskya (26.01.2011)
Parnm vlakom popod Krovu hou (07.08.2009)
Stratensk labyrint (3.) Hamrick tunel - Dedinky (25.06.2009)
Stratensk labyrint (2.) Straten Stratensk tunel (11.06.2009)
Telgrtska sluka (z histrie trate) (01.06.2009)
Stratensk labyrint (1.) Dobinsk adov Jaskya - Straten (29.05.2009)
Tunel pod Besnkom (17.02.2008)
Hronsk tunel (02.01.2008)
Kamenn most v Telgrte - Chmarosk viadukt (23.12.2007)
Telgrtsky tunel (03.12.2007)
Viadukt Stratenk (21.10.2007)
Tra 173: erven Skala - Telgrt - Nlepkovo - Margecany (27.09.2007)


Home