eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.11. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
L - ������������������������������������������������������������������������
eleznin stanica Preov - jese 2007
Peter, 07.10.2007 (30134 pretan)

     V prvej asti som Vám priblíil stav, ktorý bol na elezninej stanici v Prešove na jese 2006. To u v plnom prúde prebiehala jej rekonštrukcia, ktorá spoívala v rekonštrukcii koajiska pre osobnú dopravu a výstavbe nástupíš a podchodu k nim. V tejto reportái sa pozrieme na súasný stav. Minulý víkend som teda opä zavítal do tohto krajského mesta, aby som zistil, ako stavebné práce pokroili. Bol som milo prekvapený, pretoe stavebné práce sú takmer hotové. Jedine odchodové návestidlá neboli zatia funkné.

Pre príchod k osobným vlakom slúi priamo z haly podchod. Škoda len, e dojem kazia akési papierové odkazy, aby cestujúci pre príchod k vlakom pouili podchod. Papiere sú nalepené na bonej stene popdchodu. Taxisluba si však reklamu na svoje sluby u naaranovala.
 
Podchod k nástupišam
Rekonštrukcia st. Prešov
 
Pohad na nové prvé nástupište.
 
Prvé nástupište
Rekonštrukcia st. Prešov
 
Prvé a druhé nástupište od juhu. Všetko to dýcha novotou.

Prvé a druhé nástupište
Rekonštrukcia st. Prešov
 
Celkový pohad na všetky tri nástupiša a dopravné koaje.

Nové nástupiša zmenili tvár pôvodnej stanice
Rekonštrukcia st. Prešov
 
Detailnejší pohad na tretie nástupište.

Tretie nástupište zbízka
Rekonštrukcia st. Prešov
 
Výpravná budova a nové nástupiša spolu ladia.

Výpravná budova 
Rekonštrukcia st. Prešov
 
Nástupištia sú u v plnej prevádzke, od tretieho práve odchádza osobný vlak.

Motorový ruše 754.073-5 na ele osobného vlaku
Rekonštrukcia st. Prešov
 
Som presvedený, e moje predpoklady o bezpenejšom a pohodlnejšom cestovaní sa splnili. Prešov má peknú a modernú elezninú stanicu. alšie fotografie si môete pozrie vo fotoalbume. Všetky fotografie sú z 30. septembra 2007.

Svisiace lnky:
Vlak a trolejbus na priecest v Preove (06.10.2013)
Kysack spojka (19.09.2012)
Vluka na trati Drienovsk Nov Ves - Liartovce (14.09.2011)
Lucia nasaden na trati 188 - fotoreport (12.05.2011)
Projekt: Modernizcia elezninej stanice PREOV (28.10.2007)
eleznin stanica Preov - jese 2006 (05.10.2007)
Tra 188: Koice - Muszyna PKP (27.09.2007)


Home