eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.11. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
L - ������������������������������������������������������������������������
eleznin stanica Preov - jese 2006
Peter, 05.10.2007 (24095 pretan)

     Asi pred rokom som sa zašiel pozrie na elezninú stanicu v Prešove. Zaala sa toti jej rekonštrukcia, ktorá spoívala vo výstavbe nástupíš a podchodu k nim. Mesto Prešov, ako jedno z krajských miest Slovenskej republiky, sa tak konene dokalo zmien, ktoré jeho elezninú stanicu leiacu na IX. európskom koridore kvalitatívne zmenia a cestovanie sa tu stane príjemnejším a pohodlnejším.

Po roku som opä zavítal do tohto krajského mesta, aby som sa presvedil, i moje predpoklady o príjemnejšom a pohodlnejšom cestovaní majú reálnu podobu. Pripomeme si však najprv stav spred roku a potom v druhej asti stav spred týda.
 
V ase mojej návštevy v októbri 2006 u existovalo a bolo pred dokonením tretie nástupište. Podchod k nemu však bol len vo výstavbe.
 
Výstavba podchodu k nástupišam
Rekonštrukcia st. Prešov
 
Výstavba druhého nástupiša 
Rekonštrukcia st. Prešov
 
Tretie nástupište, ktoré pôsobí na ma lepším dojmom, ako zrekonštruované druhé nástupište na bratislavskej hlavnej stanici.
 
Tretie nástupište pred dokonením
Rekonštrukcia st. Prešov
 
Celkový pohad na stavenisko, v pozadí administratívny bok a prvé nástupište, pred ním priestor pre dopravné koaje a druhé nástupište.
 
Rekonštrukcia st. Prešov
Rekonštrukcia st. Prešov
 
Výmeny sa dokalo tie trolejové vedenie, o dokumentuje pohad od kysackého zhlavia.

Nové trolejové stoiare a vedenie
 Rekonštrukcia st. Prešov
 
V ase mojej návštevy pri provizórnom sypanom nástupišti postávala elektrická jednotka radu 460. Najmä pre staršiu generáciu nastupovanie mohlo by problematické, ale práve výstavbou nových nástupíš sa táto situácia zmení.
 
 
Vavo - elektrická jednotka 460.031-8 
Vpravo - koniec budúceho druhého nástupiša
Rekonštrukcia st. Prešov  Rekonštrukcia st. Prešov
 
Vavo - administratívna budova
Vpravo - výstavba podchodu k nástupišam 
Rekonštrukcia st. Prešov  Rekonštrukcia st. Prešov
 
Provizórny prechod k vlakom 
Rekonštrukcia st. Prešov 
 
Fotografie uverejené vo fotoalbume sú zo 7. októbra 2006. V druhej asti Vám priblíim súasný stav.

Svisiace lnky:
Vlak a trolejbus na priecest v Preove (06.10.2013)
Kysack spojka (19.09.2012)
Vluka na trati Drienovsk Nov Ves - Liartovce (14.09.2011)
Lucia nasaden na trati 188 - fotoreport (12.05.2011)
Projekt: Modernizcia elezninej stanice PREOV (28.10.2007)
eleznin stanica Preov - jese 2007 (07.10.2007)
Tra 188: Koice - Muszyna PKP (27.09.2007)


Home