eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 19.05. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 154
Tra 154: Hronsk Dbrava - Bansk tiavnica
Peter, 27.09.2007 (13240 pretan)

Miestna neelektrifikovaná jednokoajná elezniná tra 154:

Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica
 
 

Rozchod trate (mm):

1435

 

Úsek trate:

V prevádzke od:

Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica

30.10.1949

 

 

Elektrifikované úseky:

 

st. Hronská Dúbrava

~25kV 50Hz

27.4.1994

 

km

elezniné stanice a zastávky

km

0

Hronská Dúbrava 150,154a,171

20

11

Zvolen 150,171

 

119

Nové Zámky 150

 

20

Banská Štiavnica [1000 mm] 154a

 

56

Diviaky 171

 

8

Kozelník

12

13

Banská Belá zastávka z

7

15

Banská Belá

5

18

Banský Studenec z

2

18,009

tunel Banskoštiavnický (1194 m)

 

20

Banská Štiavnica {610 m}

0

 

Zmeny názvov staníc:

 

 

Súasný názov:

Predchádzajúci názov:

Hronská Dúbrava

Hronská Breznica

 

Svisiace lnky:
tiavnick Ana ete ije (26.12.2012)
Ncko cestoval do Banskej tiavnice (23.04.2010)
Banskotiavnick (Kolpask) tunel (14.08.2008)


Home