Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 03.10. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Technick�� inform��cie - zobrazeno 10 z 11 
|1-10| |11-20|
Ako je to s označovaním hnacích dráhových vozidiel?
Na začiatku bola fotografia motorovej jednotky 861.003-6. Zadal som označenie tejto novej motorovej jednotky do kalkulačky pre výpočet kontrolnej číslice a hľa, vyšlo mi 861.003-2. Potom som pozrel na internete zverejnené fotografie aj ostatných motorových jednotiek radu 861. Prvú jednotku radu 861 som vyfotil v Bratislave, keď prebiehali jej skúšobné jazdy. Vtedy mala označenie 861.001-6, no v súčasnosti má označenie 861.001-0. Tak som sa zamyslel, či toto označenie je správne, alebo prečo je to tak.

Označovanie koľajových vozidiel (3.)

V dvoch predchádzajúcich častiach sme sa oboznámili s označovaním dráhových (koľajových) hnacích vozidiel. Slovenská republika ako člen Európskej únie sa riadi i rozhodnutiami jej orgánov. Rozhodnutím Komisie európskych spoločenstiev 2006/920/ES bol určený nový spôsob označovania koľajových vozidiel. Tretia časť tohto seriálu je zameraná na označovanie hnací dráhových vozidiel podľa nového európskeho predpisu.

51. MSV 2009 v Brne (6.) – záver

     V záverečnej časti si stručne priblížime niektoré ďalšie exponáty z oblasti železničnej, resp. koľajovej dopravy. ŽOS Zvolen okrem motorového rušňa ZSCS 746.001 tu vystavovali motorovú jednotku ZSSK 813.033. Spoločnosť Pars Nova tu vystavovala motorovú jednotku ČD 814.080 známu pod obchodným názvom Regionova. Ďalším vystavovaným rušňom bol dvojnápravový rušeň 719.701-5 vyrobený spoločnosťou spoločnosti CZ Loko. Firma Bombardier tu vystavovala rekonštruovaný osobný vozeň MÁV Bpee. Zaujímavým exponátom bola určite aj nízkopodlažná električka pre Prahu vyrobená Škodou Plzeň. Električka bola na 51. ročníku MSV ocenená zlatou medailou. Aj o týchto exponátoch je nasledujúci článok.

Parný generátor PG 500

    Nahradenie parnej trakcie motorovými rušňami prinieslo aj potrebu riešiť niektoré problémy a jeden vážny problém sa týkal vykurovania osobných vlakov. Nasadenie motorových rušňov na osobné vlaky v zimnom období, bolo podmienené vyriešením vykurovania osobných vozňov. Do motorových rušňov sa pre vykurovanie osobných vozňov začali montovať parné generátory. Existovalo viacero druhov parných generátorov, najbežnejším, ktorý sa montoval do motorových rušňov viacerých radov bol parný generátor PG 500.

Rušňové depá (2.) – depá pre elektrickú a motorovú trakciu

  V druhej časti sa budeme venovať depám pre elektrickú a motorovú trakciu. Čas potrebný na vyzbrojenie elektrických a motorových rušňov je oproti parným rušňom podstatne kratší, pretože niektoré činnosti sa zjednodušili, alebo dokonca úplne zanikli. Predsa len, aj tieto rušne si vyžadujú starostlivosť, prevádzkové ošetrenie a odstraňovanie vzniknutých porúch.

Rušňové depá (1.) – depá pre parné rušne (lokomotívy)

     Pravdepodobne každý, kto sa zaujíma o železnicu vie, že v niektorých staniciach sa nachádza rušňové depo. Čo je to depo, a čo všetko sa v rušňovom depe robí? Cieľom mojich dvoch príspevkov je opísať niektoré technické zariadenia a činnosti, ktoré sa v depách vykonávajú, a dať tak odpoveď na položené otázky. Na rušňoch je potrebné po ich návrate z trate vykonať prehliadku, opraviť prípadne vzniknuté poruchy, ošetriť a vyzbrojiť ich pred ďalšou prevádzkou. Na prevádzku prichystané rušne potom vyčkávajú na svoje nasadenie na osobné, alebo nákladné vlaky na odstavných koľajach.

Označovanie osobných vozňov (2.) – v súčasnosti platné označenie

   Železničný osobný vozeň je dráhové (koľajové) vozidlo. Tento dopravný prostriedok je určený na prepravu osôb a vecí (batožiny, bicykle apod.) a pre poskytovanie služieb. Existuje viacero druhov osobných vozňov, a podľa účelu ich využitia ich možno rozdeliť napr. na prípojné, ležadlové, lôžkové bufetové, reštauračné, salónne, batožinové a poštové. Existujú aj poschodové osobné vozne. Vzhľadom na počet a množstvo typov osobných vozňov bol vypracovaní systém ich označovania, ktorý umožňuje ich prevádzku na železniciach viacerých štátov.

Označovanie osobných vozňov (1.)

   Železničný osobný vozeň je dráhové (koľajové) vozidlo. Tento dopravný prostriedok je určený na prepravu osôb a vecí (batožiny, bicykle apod.) a pre poskytovanie služieb. Existuje viacero druhov osobných vozňov, a podľa účelu ich využitia ich možno rozdeliť napr. na prípojné, ležadlové, lôžkové bufetové, reštauračné, salónne, batožinové a poštové, a existujú aj poschodové osobné vozne.

Vodný odpor

  V niektorých rušňových depách motorovej trakcie sa nachádza zariadenie „vodný odpor“. Vodný odpor slúži na preskúšanie spolupráce naftového motora a generátora niektorých dieselelektrických rušňov, prípadne sa tu robia ďalšie skúšky, napr. kontrola izolačného stavu. Súčasne so skúškou spolupráce naftového motora a generátora sa kontrolujú a nastavujú ovládacie prístroje rušňa. Skúšky na vodnom odpore sa vykonávajú na rušňoch, ktoré nemajú elektronické riadenie výkonu.

Označovanie koľajových vozidiel II.

    V prvej časti sme sa oboznámili stručne s históriou vzniku označovania rušňov a s tzv. Kryšpínovým označením, ktoré platilo viac ako 60 rokov. S postupným rozvojom počítačovej techniky sa počítače začali používať v mnohých odvetviach, železničnú dopravu nevynímajúc. Aj z tohto dôvodu prešli bývalé ČSD dňom 1. januára 1988 na nový systém označovania koľajových vozidiel.


Home