Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 07.10. 2022
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Mosty a tunely - zobrazeno 10 z 46 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50|
Štiavnický tunel
Štiavnický tunel leží na trati z Košíc do Žiliny medzi stanicami Vydrník a Poprad–Tatry. Tunel je dvojkoľajný elektrifikovaný. Svojou dĺžkou 157,5 m patrí medzi naše kratšie tunely, ale napriek tomu patrí medzi problematické miesta na trati. Tunel bol vybudovaný v roku 1943. 
 

Bujanovský tunel

Tretím tunelom na trati 180 z Košíc do Žiliny je Bujanovský tunel. Bujanovský tunel je dvojkoľajný a svojou dĺžkou 3 410,00 m je najdlhší dvojkoľajný tunel na tratiach ŽSR. Tunel je elektrifikovaný TNPS 3 kV DC. Začiatok tunela sa nachádza v km 127,175, jeho koniec v km 130,585. Tunel leží v traťovom úseku Margecany zastávka a Ružín a vedie pod kopcom Suchý vrch a kopcom Bujanov, podľa ktorého je pomenovaný.

Železničný tunel v Łupkówe

Železničná trať Michaľany – Trebišov – Humenné – Medzilaborce – Łupków bola vybudovaná v rámci výstavby Prvej Uhorsko-haličskej železnice. Pre Uhorskú vládu bola táto železnica dôležitá nielen z obchodných, ale i zo strategicko-vojenských dôvodov. Z viacerých možností bola zvolená trasa železnice, ktorá prechádzala cez Karpaty v oblasti Łupkówa, kde bolo potrebné vybudovať tunel.  

Jablonický tunel

V sobotu, 11. júna t.r., uplynulo 113 rokov od uvedenia do prevádzky železničnej trate Smolenice – Jablonica. Išlo o posledný úsek Uhorskej severozápadnej miestnej železnice z Nitry cez Trnavu do Kútov. V úseku Smolenice – Jablonica bola trasa trate navrhnutá cez Jablonické sedlo Malých Karpát, kde bol vybudovaný jediný tunel na uvedenej železnici. V sobotu som využil pekné počasie a na Jablonický tunel som sa zašiel pozrieť.

Železničný most v Trnovci nad Váhom

Železničná trať 130 medzi stanicami Šaľa a Trnovec nad Váhom pretína najdlhšiu rieku Slovenskej republiky Váh dvojkoľajným mostom, ktorý patrí medzi najdlhšie dvojkoľajné mosty na slovenských železničných tratiach. Most leží celý v priamom smere, umiestnený je v km 117,748 a jeho dĺžka dosahuje 445,790 m.

Železničný tunel pod Tureckým vrchom prerazený

BRATISLAVA, 25. november 2010 (ŽSR) - Vo štvrtok, 25. novembra 2010, sa uskutočnilo za prítomnosti prvého podpredsedu vlády SR a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, p. Jána Figeľa, generálneho riaditeľa ŽSR p. Vladimíra Ľuptáka, výkonného riaditeľa pre dopravné stavby OHL ŽS, a. s., p. Václava Bartoňka a zástupcov dodávateľov, priamo na mieste stavby slávnostné prerazenie železničného tunela cez Turecký vrch, ktorý je súčasťou stavby: „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100, 500-159, 100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa a II. etapa (úsek Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce)“.

Zastávka Bratislava-Železná studienka a Červený most

Viadukt Červený most bol vybudovaný na trati Viedeň – Gänserndorf – Bratislava, ktorá bola do prevádzky uvedená 20. augusta 1848. Lokalita Červeného mosta a zastávky Železná studienka je často vyhľadávaná fotografmi vlakov, pretože je dobre dostupná mestskou dopravou, je tu príjemné prostredie a samozrejme, chodia tu vlaky.

Výstavba tunelu pod Tureckým vrchom (2.)

Práce na výstavbe Turecký vrch sú v plnom prúde. Po daždivých dňoch bolo konečne slnečné počasie, tak som sa zašiel pozrieť na trať medzi Novým Mestom nad Váhom a Trenčianskymi Bohuslavicami. Práve tu sa razí nový železničný tunel. Fotografie zachytávajú aktuálny stav na južnej a severnej strane stavby.
 

Mlynecký (Mlynčiansky) tunel

Neďaleko za stanicou Mlynky v smere do Margecian leží ďalší tunel na trati 173 z Červenej Skaly do Margecian. Tunel patrí medzi tie kratšie. Hneď za tunelom leží zastávka Mlynky. Nasledujúci článok bude venovaný tomuto tunelu.
  

Ružín – viadukt, tunel, zastávka, výhybňa

Narastajúca hospodárska spolupráca medzi bývalým Československom a Sovietskym zväzom sa prejavila aj vo zvýšenej preprave tovarov po železniciach. Stará jednokoľajná trať nevyhovovala zvyšujúcim sa nárokom, preto bolo rozhodnuté o výstavbe novej dvojkoľajnej železničnej trate medzi Čiernou nad Tisou, Košicami a Žilinou známej pod názvom Trať družby. Dvojkoľajná trať medzi Kysakom a Margecanmi bola navrhnutá v novej trase, pričom bolo potrebné vybudovať tri nové tunely. Navyše sa v tejto oblasti uvažovalo s výstavbou novej priehrady na rieke Hornád. Minule sme si priblížili Ťahanovský tunel pri Košiciach, v nasledujúcom článku sa pozrieme do Ružína.


Home